Michaela Šojdrová: Další kroky iniciativy na pomoc dětským obětem války v Sýrii

Středa 19. 9. 2018

V pátek se europoslankyně Michaela Šojdrová sejde s premiérem Andrejem Babišem a předloží mu konkrétní návrh na poskytnutí pomoci syrským dětem v řeckých uprchlických zařízeních. Na setkání s premiérem budou také senátoři a zástupci iniciativy Češi pomáhají.

Současná situace v uprchlických zařízeních na řeckých ostrovech (hotspotech) je kritická. Od dubna 2018, kdy europoslankyně Šojdrová tato zařízení navštívila, se situace výrazně zhoršila. Do Sýrie žádné země EU uprchlíky nevracejí, protože momentálně není kam je vracet.

„Panu premiérovi navrhnu něco, co již úspěšně realizovali nebo realizují v jiných zemích, například ve Velké Británii, Francii nebo v Irsku. Česká republika to určitě také dokáže. Mám absolutní důvěru v českou státní správu, zejména ministerstvo vnitra, že iniciativu dokážou uskutečnit tak, aby splnila požadavky solidarity i bezpečnosti,“ vysvětluje Michaela Šojdrová.

Michaela Šojdrová premiérovi představí hlavní body plánu, které jsou následující: 

  • Program pomoci bude realizací bilaterální spolupráce mezi ČR a Řeckem
  • Výběr dětí (kandidátů na mezinárodní ochranu) bude zcela v gesci Ministerstva vnitra ČR, včetně věkového složení atd.
  • Preferovány by měly být ty nejzranitelnější a nejmladší děti a ty, které nemají dohledatelné příbuzné a rodiče
  • Dětem by měla být udělena „doplňková“, tedy dočasná, mezinárodní ochrana, nikoli trvalý azyl a občanství ČR
  • Po příjezdu do ČR by děti byly umístěny do institucí spadajících pod MŠMT a MPSV, jež jsou na to připraveny
  • Finančně bude plán kryt z prostředků EU – Azylový migrační a integrační fond (AMIF)

„Nejdůležitější je ujasnit si situaci a vysvětlit, jak by mohly vypadat konkrétní kroky pomoci. Já přicházím s iniciativou, ale je na České republice, na její vládě, jak a komu se rozhodne pomoci,“ dodává Šojdrová.


Dokumenty:

Podklad pro jednání o poskytnutí mezinárodní ochrany


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign