Nové peníze na dobrovolnictví mladých

Úterý 11. 9. 2018

Evropská unie vynaloží během příštích dvou let téměř 377 miliónů euro na dobrovolnické příležitosti a s nimi spojené stáže a pracovní příležitosti pro mladé. To dnes odsouhlasil Evropský parlament v rámci nařízení o tzv. Evropském sboru solidarity.

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která novou legislativu vyjednávala za poslanecký klub Evropské lidové strany, uvádí: „Evropský sbor solidarity otevře mladým lidem do 30 let možnosti zapojit se do dobrovolnických projektů napříč EU, projevit solidaritu, rozšířit dovednosti, včetně jazykových, a zároveň nasbírat zkušenosti do budoucího zaměstnání. Neziskové organizace, církve, školy, sociální podniky a další zapojené instituce naopak získají potřebnou pomoc pro svoji veřejně prospěšnou činnost, ať již se jedná o pomoc po katastrofách či řešení problémů v místních komunitách.“

Evropský sbor solidarity byl představen předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem před dvěma roky. Jeho první fáze byla spuštěna ještě v roce 2017. Nově přijatá legislativa upřesňuje, jak bude tento program financován do roku 2020, tedy do konce stávajícího rozpočtového období EU.

 „Dobrovolnické aktivity, stáže a zaměstnání na určitou dobu budou organizacím působícími v neziskovém sektoru či zaměřeným na solidární aktivity propláceny z vyhrazeného rozpočtu. Mým hlavním cílem během vyjednávání o tomto programu přitom bylo zamezit přesouvání výrazných sum z jiných, již zaběhlých programů pro mladé, jako je Erasmus+. To se nám s členskými státy v Radě podařilo vyjednat.“

Michaela Šojdrová v současné době vyjednává jako zpravodajka podobu financování Evropského sboru solidarity v rámci nového víceletého finančního rámce po roce 2021, kdy by na tento program měla být vyhrazena samostatná rozpočtová kapitola.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign