Podpora zemědělství je pro mě návrat ke kořenům…. a také náš národní zájem

Úterý 28. 8. 2018

Včera odpoledne jsem se vrátila z výstavy Země živitelka s výslužkou z letošní sklizně (mák a povidla), ale hlavně s dobrým pocitem z návratu ke kořenům. Vzpomněla jsem si na svou zkoušku z jízdy traktorem a státnice z krajinářské tvorby. Zemědělci nepodléhají pesimismu, i když zažíváme velký problém se suchem. Z rozhovorů s lidmi z praxe i od nás v Kroměříži vím, že se snaží úrodu zachránit a pracovat tak, aby vodu v krajině a v půdě udrželi co nejvíc. Po 4 letech zkušeností v Evropském parlamentu vidím, že si zemědělská politika zaslouží větší pozornost, a proto, pokud budu zvolena, budu usilovat o členství v zemědělském výboru.

Česká republika nemá v této chvíli v Evropském parlamentu jediného zástupce ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), což je velká chyba. Je před námi reforma Společné zemědělské politiky a Víceletý finanční rámec na období 2021 – 2027.

Dotace do zemědělství mají také sociální a ekologický dopad. Myslím, že proto čeští zemědělci právem očekávají, že jejich zájmy budeme v Bruselu více podporovat. Kromě toho, že pocházím ze zemědělského kraje, vystudovala jsem vysokou školu zemědělskou v Brně, jsem členkou poslaneckého klubu Evropské lidové strany, který je nevětším zastáncem práv zemědělců v Evropské unii.

Víte, např. že…

  • Zemědělská krajina tvoří 47 % evropského území a v EU žije 22 milionů zemědělců a pracovníků v zemědělství?
  • V České republice je zaměstnáno v zemědělství asi 100 tisíc lidí (zdroj: Zelená zpráva 2017) a více než polovinu území ČR (54 %) využíváme k zemědělské činnosti?
  • Zemědělská politika EU má zásadní význam pro fungování až 12 milionů zemědělských podniků?
  • Na realizaci intervencí Programu rozvoje venkova 2014-2020 v ČR bylo alokováno celkově více než 3,5 miliard EUR, z čehož 2,3 miliard EUR tvoří příspěvek EU?

Společná zemědělská politika je potřebný nástroj pro konkurenceschopné zemědělství, a to EU jako celku i jednotlivých zemí.  

Z jednání s našimi zemědělci si odnáším jasné priority pro reformu společné zemědělské politiky EU: jen dobrovolné „zastropování“ pro dotace (to znamená, že členské státy si samy rozhodnou, zda omezí dotace pro velké farmy), udržet úroveň přímých plateb (EK navrhla snížení celkového rozpočtu cca o 4 %), dotace pro citlivé komodity a podpora národních zdrojů. Jednání jsou již v plném proudu, proto je třeba, abychom uměli své národní zájmy jasně formulovat a získat spojence.  


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign