Pravidla pro video platformy: ochrana dětí, prevence násilí

Středa 11. 7. 2018

Nová pravidla pro online video platformy ochrání děti před násilím a pornografií a podpoří evropskou filmovou a televizní tvorbu. To dnes potvrdil Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání (CULT), který odsouhlasil dohodu s členskými státy, na jejímž základě budou nová pravidla zavedena nejpozději v roce 2021.

 

Pravidla EU pro televizní a rozhlasové vysílání jsou již více než 30 let stará. Audiovizuální technologie se vyvíjí velmi rychle. Zvláště s rozvojem streamovacích služeb, jako je Netflix a Youtube, je potřeba modernizovat i právní rámec pro jejich provozování.

„Pro mě je nejdůležitější částí této legislativy zvýšit bezpečnost dětí a ochránit je před škodlivým obsahem, který programově ukazuje násilí, projevy nenávisti nebo pornografii. Zamezení šíření škodlivého obsahu pro mládež musí být samozřejmostí nejen pro televizní vysílání, ale i pro audiovizuální služby na internetu,“ vysvětluje Michaela Šojdrová, členka výboru CULT, která se touto směrnicí aktivně zabývala a souhlasí s její závěrečnou podobou.

Nová legislativa vychází vstříc poskytovatelům televizního vysílání, protože jim dává větší flexibilitu umisťovat reklamy. Zároveň chrání spotřebitele tím, že stanoví maximální limit reklamy od 18 hodin do půlnoci na 20 % vysílacího času.

Jedním z nejvíce diskutovaných opatření je povinnost, aby poskytovatelé služeb na vyžádání zavedli povinnost zajistit ve své nabídce alespoň 30% podíl evropské tvorby. Michaela Šojdrová k tomu uvádí: „Toto ustanovení částečně vyrovnává povinnosti všech hráčů na audiovizuálním trhu. V televizním vysílání totiž již delší dobu platí povinnost 50% podílů evropských děl. Všichni poskytovatelé audiovizuálních služeb, včetně těch na vyžádání, také budou muset přispívat do národních fondů na podporu tvorby dle pravidel členských států, a to nikoli podle svého sídla, ale podle publika. To bude mít dopad např. na Netflix. Věřím, že tato opatření bude ku prospěchu evropské i české tvorby.“


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign