Šojdrová nesouhlasí se zamítnutím e-karty ve Výboru pro zaměstnanost

Úterý 27. 2. 2018

Zjednodušení administrativy pro podnikatele ve stavebnictví a při poskytování služeb pro podnikatele je očekáváno od tzv. e-karty služeb. 

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost 27. 2. 2018 doporučil návrh Komise zamítnout. Odhlasované znění stanoviska je pouze doporučením pro příslušný výbor, kterým je Výbor pro vnitřní trh. Ten bude hlasovat o vlastní zprávě a teprve ta bude podkladem pro rozhodnutí pléna. 

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která je navrhovatelkou stanoviska ke směrnici o e-kartě ve výboru EMPL, vysvětluje, proč nepodpořila zamítnutí a v čem spatřuje přínosy navrhované legislativy: „E-karta služeb by usnadnila podnikání českým firmám, které se rozhodnou nabízet služby v jiném členském státě EU. Nejenže by žádost mohly podat ve vlastním jazyce, ale nemusely by opětovně dokládat dokumenty, které již dříve poskytly úřadům svého domovského státu. Díky e-kartě by firmy mohly uspořit až 50 % svých stávajících nákladů spojených s vyplňováním formulářů v cizích jazycích, s překlady či s osvědčeními.“

Principem e-karty služeb je zřízení koordinačního orgánu v každém členském státě. Na ten se budou podnikatelé moci elektronicky obracet s žádostí o zahájení poskytování služeb přes hranice. Koordinační orgán vydá žadateli e-kartu opravňující k poskytování služeb v druhém členském státě, či zkoordinuje s orgány v zahraničí ověření toho, zda podnikatel splňuje všechny požadavky na podnikání v této zemi. „E-karta by měla značný motivační potenciál pro podnikatele. Pravidla, která musejí pro přístup na trh v zahraničí dodržovat, by byla jednoznačně definovaná a jednoduše dohledatelná za asistence národního orgánu.,“ dodává Michaela Šojdrová.

Návrh v Evropském parlamentu vzbuzuje nesouhlas poslanců z některých, především tzv. „starých“  členských států, kteří se obávají, že e-karta zavede princip země původu a umožní tak sociální dumping. S tím však Michaela Šojdrová nesouhlasí: „E-karta nic nemění na stávajícím stavu, kdy je to hostitelský stát, který stanoví, jaké požadavky bude muset tato firma splnit. Firma bude díky pomoci domovského koordinačního orgánu pouze osvobozena od administrativní zátěže. Systém e-karty, který by se vztahoval pouze na sektor služeb pro podniky a stavebnictví, by byl pro podnikatele navíc dobrovolný. Firmy by nadále mohli volit tradiční cestu získání přístupu na trh jiného státu prostřednictvím přímého kontaktu se zahraničními orgány.

 

Podrobnosti o legislativním procesu můžete najít zde. 


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign