Zpráva o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci

Středa 25. 11. 2015

Cílem dnes přijaté Zprávy o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2015 - 2020 je jednoznačnější stanovení zdravotních ukazatelů a definic nejvýznamnějších nemocí z povolání, kterým je potřeba se na unijní úrovni plně věnovat a hledat řešení jejich předcházení.

zdroj: globoforce.com

zdroj: globoforce.com

Evropská komise pak bude mít při sledování praktického uplatňování směrnic v oblasti BOZP v jednotlivých členských státech dostupné informace skýtající možnost zaměřit se na ty členské státy, kde může docházet k neúčinnému provádění unijních předpisů. Inspektoráty práce členských států by naproti tomu měly přístup k dostupným údajům o subjektech, které opakovaně porušují předpisy BOZP.

"Vzhledem k vysokému počtu malých podniků a mikropodniků v EU lze jen uvítat výzvu Evropské komisi a členským státům zvýšit úsilí ve shromažďování údajů o skutečném uplatňování předpisů v dané oblasti a údajů o nemocech z povolání. Vítám rovněž výměnu informací mezi inspektoráty práce v členských státech a výzvu k postupnému odstranění nejistých forem práce. Pracovníci, kteří jsou stranou atypických pracovních smluv, jsou z tohoto hlediska nejzranitelnějšími a mají obvykle obtížný přístupu ke službám a školením v oblasti BOZP," vysvětluje podporu návrhu europoslankyně Michaela Šojdrová.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign