Činnost v EP

"Moje činnost v Evropském parlamentu se převážně soustředí na práci ve výborech. V nich se snažím vyjednat co nejlepší znění dokumentů, nařízení a usnesení. Práce na plenárním zasedání je více reprezentativní, ale stejně důležitá. Velkou část svého času věnuji práci s občany v České republice, čemuž také odpovídá mapa plánovaných setkání a poslaneckých dnů."

Moje činnost v Evropském parlamentu

Kultura a vzdělávání

Výbor pro kulturu a vzdělávání je pro mne prioritou. Zabývá se šesti hlavními oblastmi jako vzdělávání v Evropě či ochrana kulturního dědictví.

Více informací

Zaměstnanost a sociální věci

Zaměřuje se nejen na zaměstnanost a sociální témata, ale také práva pracovníků, jejich ochranu a bezpečí či odborné vzdělávání.

Více informací

Práva žen a rovnost pohlaví

Řeší ochranu práv žen, politiku rovných příležitostí na trhu práce, prosazuje odstraňování násilí a diskriminace založené na rozdílu pohlaví.

Více informací

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Účastní se jich všech 751 poslanců a konají se ve Štrasburku a Bruselu. Diskutují a hlasují o legislativních zprávách i dalších dokumentech, řeší rozpočet.

Více informací