Kultura a vzdělávání

Ve Výboru pro kulturu a vzdělávání se zkratkou CULT (The Committee on Culture and Education) působím jako místopředsedkyně. Mým aktuálním úkolem je sledování a vyhodnocování programu Erasmus+ a dalších programů, které EU v oblasti kultury a vzdělávání financuje. Výbor se zaměřuje na šest klíčových oblastí:
  1. Kulturní aspekty Evropské unie, včetně zlepšování znalostí, šíření kultury, ochrany a podpory kulturní i jazykové rozmanitosti, ochrany kulturního dědictví i umělecké tvorby.
  2. Vzdělávací politika EU, včetně vysokoškolského vzdělávání v Evropě, podpory systému evropských škol a celoživotního vzdělávání.
  3. Audiovizuální politika, kulturní a vzdělávací aspekty informační společnosti.
  1. Politika péče o mládež, rozvoj sportu a využívání volného času.
  2. Informační a mediální politika.
  3. Spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání se třetími zeměmi a vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a institucemi.