Plenární zasedání evropského parlamentu

Na plenárním zasedání dochází ke klíčovým hlasováním o podobě evropské legislativy i EU jako celku. Evropský parlament se totiž plně angažuje v evropském legislativním procesu a jménem občanů vykonává politickou kontrolu, což považuji za jeho zásadní roli. Zatímco ve výborech řešíme konkrétní témata, znění dokumentů, nařízení i usnesení a nejsme omezeni časem, na plenárním zasedání jde o vystoupení více reprezentativní, jako jsou zpravodajské zprávy nebo časově omezené otázky a reakce od 30 sekund do 1 minuty podle jednacího řádu.

Všechna vystoupení se překládají do všech 24 jazyků a zaznamenávají se. Přestože zejména na výborech raději hovořím francouzsky, na plénu využívám svůj mateřský jazyk stejně jako všichni ostatní poslanci, protože to vnímám jako symbol národní hrdosti. Podívejte se na program plenárních zasedání.