Činnost v EP

Nedostatečná ochrana práv občanů EU v některých zemích

Čtvrtek 15.10.2015 Vystoupení v EP

Michaela Šojdrová v jednominutovém parlamentní projevu upozornila poslance na problematiku ochrany práv dětí občanů EU ve třetích zemích.Na půdě Evropského parlamentu musím opět upozornit na velikou nespravedlnost, která se děje ve věci ochrany práv dětí občanů EU, které jsou v některých třetích evropských zemích protiprávně zadržovány a nabízeny k adopci.

Zvláště do očí bijící je to právě v těchto dnech, kdy se Evropané snaží pomáhat utečencům mimo jiné i tím, že se snaží zajistit udržení celistvosti jejich rodin v rámci celého procesu probíhajícího azylového řízení.

Norské úřady v minulých dnech rozhodly o odebrání rodičovských práv české matce, její děti, dva bratry, od sebe oddělily a jedno z nich předali k adopci. Na území EU přitom žijí přímí biologičtí příbuzní obou chlapců, kteří o ně navíc projevují zájem. Za jejich bezúhonnost a integritu se dokonce zaručil i český stát, což lze samo o sobě považovat za něco výjimečného.

Je tragické, že EU v 21. století dovolí takovéto sociální experimenty na malých dětech, navíc občanech Unie. Fakt, že se tak děje ve vyspělé zemi, která má svou kulturou i zákonodárstvím blízko k tomu unijnímu, by měl být o to více alarmující. Jejich osud by nás měl zajímat úplně stejně, jako osud jakéhokoliv trpícího dítěte nacházejícího se dnes na území Evropy.Sdílet zprávu