Činnost v EP

Poslanci schválili Digitální agendu pro Evropu

Úterý 27.10.2015 Vystoupení v EP

Digitální agenda pro Evropu je nesmírně důležitá iniciativa a je dobře,  že  je nařízení EP a  Rady schváleno. Jednotný digitální trh potřebujeme pro vyšší konkurenceschopnost EU a ocení ho i spotřebitelé.Konečně budou zrušeny poplatky za roaming, i když později, než bychom si přáli. Toto odložení je však cenou za  kompromis, který byl v tomto případě nutný. Odstranění předraženého příhraničního volání i datových služeb je podle mne jednou z nejdůležitějších iniciativ, pokud jde o posuzování užitečnost EU ze strany občanů. Jsem ráda, že jsme to dotáhli do konce.

Pro pozměňovací návrhy týkající se například ještě přesnějšího vymezení definice síťové neutrality jsem nakonec nehlasovala, protože jejich přijetí by v dané chvíli znamenalo pád celého předloženého materiálu. V textu je však jasně stanoven nediskriminační přístup k internetu. Tudíž např. zrychlování internetu u určitého typu služeb a z obchodních důvodů by nemělo být možné. Je třeba ale trvat na tom, aby byla otevřenost a demokratičnost internetu skutečně zachovávána i v praxi. Bude tedy nezbytné pečlivě sledovat implementaci schváleného nařízení.  Sdílet zprávu