Činnost v EP

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu

Úterý 24.11.2015 Vystoupení v EP

Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu nemá sice přímé legislativní dopady, ale je to velmi silný apel na činnost orgánů EU. Jsem ráda, že byla schválena a že jsem mohla jako stínová zpravodajka za Evropskou lidovou stranu (EPP) přispět k její tvorbě.Těší mne, že se nám podařilo ze zprávy vypustit zbytečné byrokratické požadavky na Komisi či vytváření nových úřadů a naopak prosadit důraz na to, že chudoba dětí je závislá na situaci jejich rodičů a rodin, který je právě nutné cíleně pomáhat a vytvářet pro ně co nejlepší podmínky.

Náš přístup je také ten, že cestou z chudoby a k lepší perspektivě dětí je zlepšení jejich vzdělání, zejména dokončení středního vzdělání. Kvalitní a dostupné vzdělání je i v této zprávě zdůrazněno jako jeden z hlavních nástrojů pro snížení chudoby.

V souvislosti s migrační krizí se zpráva obrací také na členské státy, aby péče o děti migrantů byla zajištěna právě s ohledem na úmluvu o právech dítěte. Jde především o život dětí, ale jde také o boj proti jejich vyloučení – frustraci a následné radikalizaci, což je nyní vrcholně aktuální.Sdílet zprávu