Činnost v EP

Zpráva o předcházení radikalizace a náboru evropských občanů do teroristických organizací

Čtvrtek 26.11.2015 Vystoupení v EP Uprchlická krize

Téma předcházení radikalizace a náboru evropských občanů do teroristických organizací by bylo důležité, i kdyby zde nebyla vlna migrace a teroristické útoky. Přijatá zpráva Evropského parlamentu přináší komplexní pohled a navrhuje řešení na úrovni členských států i EU."Musíme se poučit z rizik multikulturní společnosti, kterými jsou ghetta, vyloučené lokality, nedostatečně vzdělané a nezaměstanané generace mladých lidí, kteří nemají životní perspektivu. Velkým rizikem je na jedné straně hlásání radikálního islámu v mešitách na území Evropy a na straně druhé radikalizace bojovníků proti islámu také uvnitř Evropy.

V naší zprávě navrhujeme řadu praktických opatření proti radikalizaci ve věznicích, lepší kontrolu internetu jako platformy pro rychlé šíření teroristické propagandy, lepší vzdělávání a práci s ohroženou mládeží a rodiči. Potřebujeme i efektivnější práci EUROPOLu a EUROJUSTu či lepší propojení nástrojů vnitřní a vnější bezpečnosti.

Nic z toho ale nebude stačit, pokud bude přibývat zklamaných a frustrovaných mladých lidí, kteří se stanou snadnou kořistí radikální ideologie. Každý člověk hledá smysl svého života, a to souvisí i s jeho duchovní potřebou.

Evropa stojí na křesťanských základech a my bychom se neměli vzdávat duchovního bohatství našich předchůdců.

To, co potřebujeme, je spojení svobody a odpovědnosti, solidarity a bezpečnosti."Sdílet zprávu