Práva žen a rovnost pohlaví

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví neboli FEMM (The Committee on Women's Rights and Gender Equality) se zabývá ochranou práv žen v zemích Evropské unie i mimo ni. Řeší politiku rovných příležitostí na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti, prosazuje odstraňování všech forem násilí a diskriminace založených na rozdílu pohlaví. V tomto výboru jsem za Česko jediná, ráda nicméně spolupracuji se slovenskými kolegyněmi Annou Záborskou a Janou Žitňanskou.