Zprávy

Všechny zprávy

CZEXIT? ANEB PROČ NEVYSTUPOVAT Z EU

Pondělí 24.7.2017 Články Blog

S blížícími se volbami budeme stále častěji od některých osobností či politických stran slýchávat názor, že Evropská unie může za vše, co se v České republice, potažmo v celé Evropě, nepovedlo a nepovede. Jistě se opět objeví myšlenka, že by měla naše země Evropskou unii opustit, tzv. Czexit (z anglického Czech exit). Co si ale o těchto odvážných a pro mnoho lidí líbivých frázích myslet? Klíčem je zejména přísun objektivních a pravdivých informací a utváření svého vlastního kritického názoru. V dnešní době internetu a sociálních sítí je však bohužel velmi jednoduché šířit lživé informace (tzv. fake news) a manipulovat velkým počtem občanů. Znají lidé, kteří propagují rozbití EU důvod, proč vůbec proces evropské integrace započal?

Přečíst celý článek

V EU hrozí, že vznikne nová „železná opona“, tentokrát formou protekcionistických opatření

Pondělí 10.7.2017 Články EP EMPL

Jestli je nyní v Evropské unii, kromě migrace a uprchlíků, nějaké téma, které země EU rozděluje a staví do dvou táborů, pak je to politika trhu práce v rámci unijního volného pohybu služeb. Ze strany západních zemí to není nic nového, trochu se vracíme k rétorice „polského instalatéra“ z doby před 12 lety, kdy Francie jako první v referendu zamítla evropskou ústavu.

Dnes se v EU nehovoří již o polském instalatérovi, ale symbolem se stal rumunský řidič kamionu a „sociální dumping“. V této záležitosti se, při určitém zjednodušení, Evropa rozdělila na dva bloky: liberální východ a protekcionistický západ.  

V Evropském parlamentu nám leží na stole tři legislativní předpisy velmi třaskavé povahy - revize směrnice o vysílání pracovníků, s ní související dopravní balíček obsahující pravidla pro řidiče kamionů a směrnice o elektronické kartě pro poskytování služeb.

Přečíst celý článek

Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku (3.7. – 6.7. 2017)

Pátek 7.7.2017 Články Tiskové zprávy EP

Tisková zpráva poslanců Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Ve středu 5. července byla ve Štrasburku slavnostně otevřena budova Václava Havla. Europoslanci na návrh Michaely Šojdrové schválili rezoluci, ve které vyzývají Čínu k osvobození politických vězňů. Evropský parlament schválil  nový právní předpis, na základě kterého, budou muset velké nadnárodní podniky zveřejňovat informace o svých daních z příjmu. Europoslanci ve druhém čtení podpořili dohodu s členskými státy týkající se ochrany finančních zájmů EU prostřednictvím trestního práva. Jde o první krok k minimálnímu sjednocení norem týkajících se vymezení trestných činů, sankcí a promlčecích lhůt v oblasti boje proti podvodům, které poškozují finanční zájmy Unie.

Přečíst celý článek

Dům Václava Havla ve Štrasburku

Pondělí 3.7.2017 Články Blog Vystoupení v EP

Ve středu 5. července bude slavnostně otevřena budova Václava Havla ve Štrasburku. Slavnosti  se zúčastní předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani i vdova po zesnulém presidentovi Dagmar Havlová.  Bude odhalena bronzová socha hlavy Václava Havla, jejíž autorkou je Marie Šeborová, tapiserie od Petra Síse a budou představeny slavné fotografie Tomkiho Němce. Samotná budova byla postavena již v roce 1955 a sloužila pro účely Rady Evropy. Evropský parlament budovu před pár lety odkoupil, poté prošla důkladnou rekonstrukcí. Měla jsem tu čest o otevření domu Václava Havla promluvit na plénu v Evropském parlamentu. Dovoluji si zveřejnit svoji řeč. 

Přečíst celý článek

Ženy a média

Čtvrtek 29.6.2017 Články EP FEMM

Česká expertka Lenka Vochocová z Fakulty sociálních věd UK přijela do Bruselu představit akademický pohled na situaci žen v médiích. Její prezentace je důležitým podkladem pro nelegislativní zprávu o rovnosti pohlaví v médiích, kterou Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) inicioval z vlastního podnětu a kterou mám jako zpravodajka na starosti.

Na závěr prezentace uvedla, že je třeba zmírnit optimismus, že prostý nárůst žen v médiích změní obsahy nebo výrazně změní mediální kulturu. Na čem je potřeba zkoušet pracovat je obecná genderová kultura společností. To je jeden z klíčových vlivů na mediální instituce. Pokud naše společnosti nebudou genderově citlivé, genderová kultura v nich nebude dobrá, média a ženy v nich budou mít těžkou pozici cokoliv této oblasti měnit. 

Svůj pohled na genderovou problematiku v médiích na slyšení prezentovaly i Donatella Martini z italské organizace DonneinQuota a Martine Simonis z Belgické novinářské asociace.

 

Přečíst celý článek