Zprávy

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 - II. - V Kroměříži objevil Josef Mánes kouzlo Hané

Úterý 2.5.2017 Soutěž Články

Příští rok oslavíme nejen Rokem Evropského kulturního dědictví, ale připomeneme si i výročí Ústavodárného sněmu. Jednou z významných osobností spojených se sněmem v Kroměříži je malíř Josef Mánes.

Budoucí malíř se narodil do významné, vlastenecky smýšlející a umělecky založené pražské rodiny. Od dětství se tak seznamoval s představiteli národního obrození.

Rok 1848 přinesl do celé Evropy vír nepokojů a povstání, jimiž byla silně postižena habsburská monarchie. Josef Mánes se v tomto roce zapojil do dění v Praze, kde vypukly nepokoje a proběhl Slovanský sjezd. Mladý malíř se ho aktivně účastnil a měl možnost sdílet obrozenecké snahy Slovanů z mnoha evropských zemí.

Říšský sněm ve Vídni musel být přerušen a v listopadu přenesen do Kroměříže. Mánes byl vyslán do Kroměříže, aby zachytil podobu politiků zastupujících české země na tomto sněmu. Předpokládá se, že v této době u něj převládlo zaujetí lidovou kulturou. V polovině 19. století se na hanáckém venkově ještě běžně užívalo kroje. Mánes se seznamoval s jeho podobou a začal ji na Kroměřížsku a Kojetínsku kresebně zaznamenávat.

Po rozehnání sněmu začala další významná etapa Mánesa života. Na poznání hrabat Silva Tarouca pobýval často na zámku Čechy pod Kosířem. Zde vznikla řada jeho prací s motivy Hané. Patrně nejznámější je litografie Líbánky na Hané. Malíř si Moravu oblíbil a směřoval sem mnoho cest. Národopisné kresby jsou jen jednou z oblastí, v nichž umělecky vynikl.

Závěrem můžeme připomenout další spojení odkazu malíře s naším regionem. Mánesův život zachycuje román Cesty lásky spisovatele Františka Kožíka. Drobný tisk věnoval Mánesovu pobytu v Kroměříži Jindřich Spáčil. Umělce v Kroměříži připomíná i bronzová socha. Kde ji však najdeme? Kroměřížanům je běžně skryta a mohou ji tak zahlédnout pouze nadaní žáci v zahradě Základní umělecké školy.

Soutěžní otázka:

Na které události předcházející pobytu v Kroměříži měl Josef Mánes možnost seznámit se zástupci jiných evropských národů a sdílet s nimi jejich obrozenecké myšlenky?

 A) Říšský sněm ve Vídni

B) Slovanský sjezd v Praze

C) Všeslovanský sjezd v Bratislavě

Správná odpověď na dubnovou soutěžní otázku byla: c) Rakousko a Polsko

Ve čtvrtek dne 20.4.2017 byli v Knihovně v Kroměříži  na setkání s europoslankyní Michaelou Šojdrovou  vylosováni výherci prvního kola:

1. B.Valová, Horní Bečva

2. J. Pluhařová, Kvasice

3. O. Machálek, Holešov

Výhercům gratulujeme! Výherce 1. místa dále postupuje do slosování o zájezd do Bruselu!

Odpovědi zasílejte do 13. května na e-mailovou adresu: info@sojdrova. cz. Výherce vylosujeme na Dnu matek, který se koná 14. května ve 13.30 h na Velkém náměstí v Kroměříži. Více informací na stránkách www.sojdrova.cz.Sdílet zprávu