Zprávy

Ženy a média

Čtvrtek 29.6.2017 Články EP FEMM

Česká expertka Lenka Vochocová z Fakulty sociálních věd UK přijela do Bruselu představit akademický pohled na situaci žen v médiích. Její prezentace je důležitým podkladem pro nelegislativní zprávu o rovnosti pohlaví v médiích, kterou Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) inicioval z vlastního podnětu a kterou mám jako zpravodajka na starosti.

Na závěr prezentace uvedla, že je třeba zmírnit optimismus, že prostý nárůst žen v médiích změní obsahy nebo výrazně změní mediální kulturu. Na čem je potřeba zkoušet pracovat je obecná genderová kultura společností. To je jeden z klíčových vlivů na mediální instituce. Pokud naše společnosti nebudou genderově citlivé, genderová kultura v nich nebude dobrá, média a ženy v nich budou mít těžkou pozici cokoliv této oblasti měnit. 

Svůj pohled na genderovou problematiku v médiích na slyšení prezentovaly i Donatella Martini z italské organizace DonneinQuota a Martine Simonis z Belgické novinářské asociace.

 


Dokumenty:


Fotogalerie:
Sdílet zprávu