Zprávy

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 V- Kroměřížský rodák překládal perské a turecké básníky

Úterý 3.10.2017 Články Soutěž

Výraznou součástí evropské kulturní tradice je snaha o poznávání cizích národů. Z tohoto pohledu bychom rádi v dnešní soutěži připomněli kroměřížského rodáka, který zasvětil svůj život studiu jazyků a kultury zemí Blízkého východu. Orientalista Jan Rypka přiblížil české veřejnosti jejich život, kulturu a dějiny a stál u zrodu významných vědeckých institucí.

Jan Rypka

Budoucí vynikající jazykovědec se narodil roku 1886 v rodině kroměřížského voskaře. Na rodném domě ve Vodní ulici jej připomíná pamětní deska. Sám vzpomínal, že v dětství v něm probudila touhu do dálkách četba pohádek Tisíce a jedné noci. V Kroměříži vystupoval gymnázium a poté odešel na univerzitu do Vídně. Zde získal doktorát v oboru arabštiny, turečtiny a novoperštiny.

Po vzniku Československa se přestěhoval do Prahy, kde se začal naplno věnovat orientalistice a rozvíjet tento obor v mladé republice. Vědecké poznatky čerpal mimo jiné na dlouhodobých studijních cestách v Istanbulu a Teheránu. Jeho blízkým kolegou byl Bedřich Hrozný, světově proslulý rozluštěním jazyka starověkých Chetitů. Díky pozitivnímu ohlasu Rypkova díla na sebe nenechalo dlouho čekat jmenování profesorem Karlovy univerzity. V pohnutých dobách počátku okupace působil ve funkci děkana její filozofické fakulty a zažil násilné uzavření vysokých škol.

Jan Rypka se dále zasadil o vznik Orientálního ústavu, vědecké instituce, která stále zpřístupňuje českým zájemcům výsledky bádání o Asii a Africe. Rypka náležel k jeho prvním členům jmenovaných presidentem Masarykem. V pozdější kariéře se soustředil na překlady perských básníků. Jeho dějiny íránské literatury, přeložené do několika jazyků, se staly celosvětově výchozím dílem pro studium íránské kultury. Českým čtenářům je známá jeho cestopisná kniha vzpomínek Íránský poutník.

Odpovědi zasílejte do 20. října na adresu info@sojdrova.cz

Jméno výherce belgických pralinek a alsaského vína bude uvedeno na stránkách Týdeníku Kroměřížska 7.11. 2017.

Správná odpověď na otázku z minulého kola: "Kde nalezneme dům, v němž pobýval K. H. Borovský během Kroměřížškého sněmu? "

  c) K. H. Borovský bydlel v době Kroměřížského sněmu  na Velkém náměstí 

 Jména výherců: 

1) Kateřina Čelechovská,  Zlín

2) Lada Lakosilová, Tupesy

3) Hana Běláková, Val. KloboukySdílet zprávu