Zprávy

Komise by měla prošetřit kontroly českých OSVČ v Rakousku

Středa 6.12.2017 Tiskové zprávy EP Články

Čeští europoslanci v poslaneckém klubu ELS dnes vyzvali Evropskou komisi, aby se urychleně zasadila o vyjasnění postupu rakouských kontrolních orgánů, které dle informací od českých firem mnohdy nepodloženě označují české živnostníky podnikající v Rakousku za vyslané pracovníky. Těm není umožněno hájit se a předkládat důkazy o svém statutu OSVČ, který jim zaručuje právo volného poskytování služeb. Kontroloři navíc někdy přímo na místě a bez řádného procesu ukládají neúměrně vysoké pokuty, které mají pro mnohé živnostníky likvidační účinky.

 

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která v této záležitosti v září již Komisi jednou interpelovala, vysvětluje: „Rakousko klade českým živnostníkům v jejich podnikání za hranicemi obrovské překážky. Podnikatele přijíždějící realizovat do Rakouska zakázky z České republiky a z dalších, především tzv. nových členských států, úřady pravidelně kontrolují a často zpochybňují jejich oprávnění k podnikání. Následkem jsou pokuty v řádu tisíců eur, které jsou pro tyto malé živnostníky likvidační. Pod zástěrkou boje proti sociálnímu dumpingu tak Rakousko diskriminuje přístup ostatních občanů EU na svůj trh a porušuje zásady volného pohybu služeb v EU.“

Pozitivní výsledek jedné kontroly pro živnostníky neznamená, že jejich možnost pokračovat v aktivitě je zajištěna. Následná kontrola často dojde k rozdílným závěrům a udělí pokuty až ve výši 20 000 eur. „Na volném trhu EU by živnostníci měli mít zajištěno právo volného poskytování služeb a neměli by se v tomto ohledu ocitat v situacích právní nejistoty. Vyzýváme proto opakovaně Evropskou komisi, aby vyšetřila praktiky rakouských orgánů a přistoupila ke konkrétním krokům zajišťujícím českým živnostníkům v Rakousku nediskriminační zacházení v souladu s právem EU, zejména s právem na volný pohyb služeb,“ vysvětluje inciativu českých poslanců předseda české delegace v poslaneckém klubu ELS, Luděk Niedermayer (TOP 09).

Čeští živnostníci v Rakousku nejčastěji realizují zakázky ve stavebnictví. Pokud rakouské orgány v rámci velmi častých kontrol jejich živnostenského oprávnění dospějí k závěru, že jsou podle rakouských zákonů vyslanými pracovníky, přistupují k uložení vysokých pokut s okamžitou či velmi krátkou dobou splatnosti. Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda a Jaromír Štětina požadují od Komise vyjasnění, zda tento postup není v rozporu s unijními předpisy o volném pohybu služeb a vysílání pracovníků.


Dokumenty:Sdílet zprávu