Zprávy

Blog

Jak souvisí Velikonoce s učiteli?

Středa 28.3.2018 Blog Články

Letos se potkává velikonoční týden se svátkem všech našich učitelů, neboť 28. března 1592 se narodil J. A. Komenský, učitel národů, biskup Jednoty bratrské a vlastenec. Jak by se asi díval na národ, který nedokáže ocenit své učitele a přitom se na ně tak spoléhá?

Při pohledu na srovnání úrovně platů učitelů 28 evropských zemí jsou ti naši na posledním místě. Srovnání výsledků jejich práce tomu ale neodpovídá, protože naši žáci dosahují lepších výsledků, než by úrovni financování odpovídalo.

Přečíst celý článek

Z médií: Hledá se žena s názorem

Pátek 9.3.2018 Články EP Blog

Ženy studují politiku, ekonomiku, lidská práva, různé vědní obory a jsou ve svých oborech úspěšné. Přesto jsou ženy v médiích citovány jako expertky jen v 17 % zpráv a jen 18 % jich vystupuje v roli komentátorek politiky nebo jiné oblasti lidské činnosti.  

Mezi absolventy žurnalistiky a mediálních oborů je 68 % žen, v médiích jich ale zůstane pracovat jen 40 % a v managementu mediálních společností je jich ještě méně, asi 30 %. A kam se poděly režisérky? V roce 2016 režírovalo filmy jen 4,2 % žen. Otevřete si noviny, nebo si zapněte televizi, podívejte se na titulky na konci filmu. 

Přečíst celý článek

Místopředseda (Evropského) parlamentu nesmí hrubě urážet lidskou důstojnost

Čtvrtek 22.2.2018 Blog Články EP Informace o jednání

Na minulém zasedání pléna Evropského parlamentu jsme odvolali z funkce místopředsedy EP, polského poslance za stranu Právo a spravedlnost (PiS), Ryszarda Czarneckého. Pro odvolání z funkce Czarneckého bylo 447 poslanců, zapotřebí byly dvě třetiny hlasů (376). Stalo se tak poté, co Ryszard Czarnecki označil v polských mediích mou kolegyni z EPP , europoslankyni Rózu Thun – Hohenstein, za „szmalcownika“. To je polský výraz pro člověka, který za nacistické okupace vydíral skrývající se Židy a poté, co je obral o všechny peníze a cennosti, je udal okupantům. Polský odboj trestal tyto zrádce smrtí. 

Přečíst celý článek

Jaký byl uplynulý rok 2017 a co nás čeká v roce 2018? Doma i v Evropě

Pátek 29.12.2017 Články Blog EP

Přejme si, aby rok 2017 nebyl posledním klidným a úspěšným rokem. Opět o tom rozhodnou voliči. Tentokrát již v lednových prezidentských volbách. Zdá se vám, že uplynulý rok byl spíše klidný a úspěšný? Jak pro koho.   

Přečíst celý článek

Požehnání papeže Františka je pro mne posilou

Středa 27.12.2017 Články Blog Uprchlická krize

Letos jsem udělala jedno šťastné rozhodnutí. Jela jsem na konferenci evropských politiků do Říma. Doufala jsem, že budu mít příležitost předat papeži fotografii velehradského kříže, který je v Evropském parlamentu. Chtěla jsem, aby věděl, že my křesťané v Evropském parlamentu, se hlásíme ke kříži, že nám víra pomáhá plnit naši službu v politice.  Stále více oceňuji otevřenost a srozumitelnost s jakou papež František hlásá evangelium dnešnímu světu. Symbolicky, v den mých narozenin, jsem měla příležitost jemu i dalším říct: „Modlíme se za Vás a prosím i Vy se za nás přimlouvejte.“.

Přečíst celý článek