Zprávy

CULT

I já jsem Česká televize

Středa 13.6.2018 Z médií Články CULT

Komentář pro info.cz

Média jsou jedním z pilířů demokracie. Není náhodou, že ti kteří vládnou nebo chtějí vládnout, je chtějí ovládat. Proto veřejnoprávní televize a rozhlas mají nezastupitelnou roli a jejich nezávislost musíme chránit.

Přečíst celý článek

Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice (projev)

Čtvrtek 1.6.2017 Články EP Vystoupení v EP CULT

Paní předsedající,

již ve výboru LIBE se tato debata změnila v debatu o svobodě médií a přesně vystihla situaci: svoboda médií je sice zaručena zákony, ale přesto je neustále v ohrožení. Tato mapa Reportérů bez hranic ukazuje situaci v České republice ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Ale nám, politikům, musí jít především o právo občanů na pravdivé a nezávislé informace. Pokud je ohrožena svoboda médií, je ohrožena demokracie. To platí všude na světě a také v České republice.

Přečíst celý článek

Tisková zpráva: Na nový program musí Komise dát „nové“ peníze.“

Čtvrtek 6.4.2017 Tiskové zprávy Články EP CULT

Evropský parlament žádá od Komise, aby pro nový program solidarity plně využila stávající  Evropskou dobrovolnickou službu, aby naslouchala zkušenostem mládežnických organizací a na nový program dala nové peníze.

 

Přečíst celý článek

Revize audiovizuální směrnice – Season 1 Episode 5: Postavení regulačních orgánů

Čtvrtek 23.3.2017 Blog CULT seriál AVMSD

Názorová pluralita a s tím související nezávislost médií jsou jedny ze základních atributů moderní demokracie. Tohoto okruhu se dotýká rovněž audiovizuální směrnice, která usiluje o vzájemnou spolupráci Evropské komise a orgánů dohledu nad rozhlasovým a televizním vysíláním jednotlivých členských států. Zatímco znění současné směrnice je v tomto ohledu spíše kusé (směrnice zřídila kontaktní výbor při Evropské komisi, který se skládá ze zástupců orgánů dohledu a zástupce Komise a má čistě konzultační a poradní funkci), návrh revize směrnice o AVMS jde mnohem dál.

Přečíst celý článek

Revize audiovizuální směrnice – Season 1 Episode 4: Quo vadis AVMSD?

Pondělí 13.3.2017 Články EP Blog seriál AVMSD CULT

Intenzivní práce na revizi audiovizuální směrnice pokračují nezadržitelným tempem. Blížíme se hlasování o legislativní zprávě v kulturním výboru, které je naplánováno na duben 2017.

Přečíst celý článek