Zprávy

CULT

Pozvánka: Evropský parlament v Kroměříži

Středa 27.6.2018 Články EP CULT

26. června pořádal Evropský parlament konferenci nazvanou „Kulturní dědictví v Evropě: propojení minulosti s budoucností“.

V rámci oficiálního programu Evropského roku kulturního dědictví 2018 a připomínek výročí historicky významných let 1848 a 1918 je mi ctí Vás pozvat také do Kroměříže a Olomouce, dvou významných kulturních a historických center České republiky, na zahájení projektu Zrod soudobého Středoevropana – Rozlomená doba.

Dne 19. září 2018 bude v Arcibiskupském zámku v Kroměříži zahájena mezinárodní konference Zrod soudobého Středoevropana,  pod záštitou předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho,  pořádají Národní památkový ústav, Muzeum umění Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci. Příspěvky předních odborníků postihnou témata vzniku a uspořádání středoevropského prostoru v rámci historických, politických a kulturních souvislostí.

Přečíst celý článek

I já jsem Česká televize

Středa 13.6.2018 Z médií Články CULT

Komentář pro info.cz

Média jsou jedním z pilířů demokracie. Není náhodou, že ti kteří vládnou nebo chtějí vládnout, je chtějí ovládat. Proto veřejnoprávní televize a rozhlas mají nezastupitelnou roli a jejich nezávislost musíme chránit.

Přečíst celý článek

Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice (projev)

Čtvrtek 1.6.2017 Články EP Vystoupení v EP CULT

Paní předsedající,

již ve výboru LIBE se tato debata změnila v debatu o svobodě médií a přesně vystihla situaci: svoboda médií je sice zaručena zákony, ale přesto je neustále v ohrožení. Tato mapa Reportérů bez hranic ukazuje situaci v České republice ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Ale nám, politikům, musí jít především o právo občanů na pravdivé a nezávislé informace. Pokud je ohrožena svoboda médií, je ohrožena demokracie. To platí všude na světě a také v České republice.

Přečíst celý článek

Tisková zpráva: Na nový program musí Komise dát „nové“ peníze.“

Čtvrtek 6.4.2017 Tiskové zprávy Články EP CULT

Evropský parlament žádá od Komise, aby pro nový program solidarity plně využila stávající  Evropskou dobrovolnickou službu, aby naslouchala zkušenostem mládežnických organizací a na nový program dala nové peníze.

 

Přečíst celý článek

Revize audiovizuální směrnice – Season 1 Episode 5: Postavení regulačních orgánů

Čtvrtek 23.3.2017 Blog CULT seriál AVMSD

Názorová pluralita a s tím související nezávislost médií jsou jedny ze základních atributů moderní demokracie. Tohoto okruhu se dotýká rovněž audiovizuální směrnice, která usiluje o vzájemnou spolupráci Evropské komise a orgánů dohledu nad rozhlasovým a televizním vysíláním jednotlivých členských států. Zatímco znění současné směrnice je v tomto ohledu spíše kusé (směrnice zřídila kontaktní výbor při Evropské komisi, který se skládá ze zástupců orgánů dohledu a zástupce Komise a má čistě konzultační a poradní funkci), návrh revize směrnice o AVMS jde mnohem dál.

Přečíst celý článek

Nejčtenější zprávy