Zprávy

EMPL

Vysílání pracovníků je horké téma a bude to tuhý boj

Čtvrtek 26.1.2017 Blog EP EMPL Články

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) měl 26.ledna projednat revizi směrnice o vysílání pracovníků, kterou navrhla před deseti měsíci Evropská komise. Zpravodajky stihly   představit návrh zprávy Evropského parlamentu, která návrh Komise mírně upravuje, ale vzhledem k časovému zpozděni programu hrozilo, že by již nebyl prostor pro důkladnou diskuzi. Protože se jedná o jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů za toto funkční období, rozhodli se poslanci vyhradit dostatek času pro projednaní návrhu na únorovém zasedaní výboru, byť za cenu menšího zpoždění legislativního procesu.

Přečíst celý článek

Spravedlivá sociální politika ano, „socialistický pilíř“ ne

Pondělí 23.1.2017 EP Tiskové zprávy Články EMPL Vystoupení v EP
ŠTRASBURK 19. 1. 2017

Čeští europoslanci v poslaneckém klubu Evropské lidové strany nepodpořili usnesení EP o evropském pilíři sociálních práv z pera socialistických poslanců, který by měl ustanovit zásady pro fungování trhů práce a systémů sociálního zabezpečení ve státech eurozóny a EU. Usnesení výrazně překračuje zásadu subsidiarity, a to i přes to, že středopravá koalice v EP (ELS, ECR, ALDE) zamítla řadu pozměňovacích návrhů, jako například požadavek na stanovení minimálních mezd v EU.

 

Přečíst celý článek

Vnitřní trh musíme chránit před protekcionismem, který ohrožuje konkurenceschopnost EU

Pátek 14.10.2016 Články Blog EMPL

Média nás tento týden informovala o případu české společnosti, kterou Francie pokutovala za to, že řidiče, který přepravoval zboží přes její území, neodměňovala v souladu s francouzským zákonem o minimální mzdě. Tato kauza přitom zdaleka není ojedinělá - ve Francii k pokutování dochází již od července, kdy vstoupil v účinnost francouzský zákon č. 990/2015, o podpoře růstu, ekonomických aktivit a rovných příležitostí zvaný „Macron“, a v sousedním Německu hrozí řidičům pokuta ve výši až € 500 000 dokonce už od ledna loňského roku.  Účinnost tohoto zákona ale německá vláda pozastavila na základě šetření Evropské komise. Těší mě, že čeští novináři začali tomuto problému věnovat pozornost, kterou si rozhodně zaslouží. Co vlastně opravňuje členský stát rozhodovat o tom, jakou mzdu bude vyplácet zahraniční zaměstnavatel? Má vůbec oprávnění do takových záležitostí zasahovat?

Přečíst celý článek

Trh práce a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Úterý 13.9.2016 Články EMPL Informace o jednání EP

Evropský parlament dnes hlasoval o usnesení o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Považuji za důležité to, že Evropský parlament se zabývá negativním demografickým vývojem v Evropské unii. Text v úvodu připomíná pokles míry porodnosti v EU, což je důležité varování. Členské státy jsou nabádány, aby reagovaly na demografický pokles politikou vstřícnou k rodinám, zejména s ohledem na jistotu zaměstnání a obtížné pracovní podmínky. 

S ohledem na výše uvedené důvody bych očekávala, že Evropský parlament bude povzbuzovat členské státy k prorodinné politice, která ocení rodičovskou péči, podpoří pečující členy rodiny, a bude tak podporovat stabilní rodinné vztahy, protože nejde jen o materiální podmínky, ale také o prostředí jistoty, bezpečí, důvěry a dobrých vztahů, které rodina poskytuje a měla by poskytovat.

 

Přečíst celý článek

Začíná škola - podpořme naše učitele

Čtvrtek 1.9.2016 Články EMPL

1. září - magické datum. Slyšíte?  Ten zvuk školního zvonění zná snad každý z nás. Je jedno, jestli vzpomínáme na školu rádi více či méně, důležité je, že každý z nás se naučil psát, číst a počítat, každý z nás dostal šanci naučit se to, co si pamatujeme ještě dnes.  Samozřejmě, že na našich vzpomínkách se nejvíce podepsali naši učitelé.

Přečíst celý článek