Zprávy

EMPL

V EU hrozí, že vznikne nová „železná opona“, tentokrát formou protekcionistických opatření

Pondělí 10.7.2017 Články EP EMPL

Jestli je nyní v Evropské unii, kromě migrace a uprchlíků, nějaké téma, které země EU rozděluje a staví do dvou táborů, pak je to politika trhu práce v rámci unijního volného pohybu služeb. Ze strany západních zemí to není nic nového, trochu se vracíme k rétorice „polského instalatéra“ z doby před 12 lety, kdy Francie jako první v referendu zamítla evropskou ústavu.

Dnes se v EU nehovoří již o polském instalatérovi, ale symbolem se stal rumunský řidič kamionu a „sociální dumping“. V této záležitosti se, při určitém zjednodušení, Evropa rozdělila na dva bloky: liberální východ a protekcionistický západ.  

V Evropském parlamentu nám leží na stole tři legislativní předpisy velmi třaskavé povahy - revize směrnice o vysílání pracovníků, s ní související dopravní balíček obsahující pravidla pro řidiče kamionů a směrnice o elektronické kartě pro poskytování služeb.

Přečíst celý článek

Dopravní balíček: pravidla minimální mzdy se na řidiče budou vztahovat až po třech dnech jízdy

Pátek 2.6.2017 Články EP EMPL

Je dobře, že Komise předložila balíček mobility “Evropa v pohybu”, přestože sdílím kritiku, že již tak měla učinit dříve. Balíček se dotýká celé řady témat, která jsou velmi významná, např. redukce emisí CO2 v dopravě, digitalizace odvětví apod. Ráda bych se zastavila u jednoho s nejctilivějších témat, a tím je problematika mezd u kamionové přepravy.

Přečíst celý článek

Výbor EMPL schválil novou podobu modré karty EU

Úterý 30.5.2017 EMPL EP Články

Dnes výbor EMPL Evropského parlamentu schválil legislativní stanovisko k směrnici o modré kartě (blue card), která novelizuje stávající roztříštění systém a zavádí jednotná kritéria vstupu na trh práce EU pro vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí. Schválené stanovisko prošlo ve znění, které je velmi blízké původnímu návrhu Komise, což jsem uvítala. Pracovní povolení v podobě blue card se nově zkracuje na minimální dobu šest měsíců oproti jednomu roku vzhledem k větším potřebám krátkodobých smluv.

Přečíst celý článek

Vysílání pracovníků je horké téma a bude to tuhý boj

Čtvrtek 26.1.2017 Blog EP EMPL Články

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) měl 26.ledna projednat revizi směrnice o vysílání pracovníků, kterou navrhla před deseti měsíci Evropská komise. Zpravodajky stihly   představit návrh zprávy Evropského parlamentu, která návrh Komise mírně upravuje, ale vzhledem k časovému zpozděni programu hrozilo, že by již nebyl prostor pro důkladnou diskuzi. Protože se jedná o jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů za toto funkční období, rozhodli se poslanci vyhradit dostatek času pro projednaní návrhu na únorovém zasedaní výboru, byť za cenu menšího zpoždění legislativního procesu.

Přečíst celý článek

Spravedlivá sociální politika ano, „socialistický pilíř“ ne

Pondělí 23.1.2017 EP Tiskové zprávy Články EMPL Vystoupení v EP
ŠTRASBURK 19. 1. 2017

Čeští europoslanci v poslaneckém klubu Evropské lidové strany nepodpořili usnesení EP o evropském pilíři sociálních práv z pera socialistických poslanců, který by měl ustanovit zásady pro fungování trhů práce a systémů sociálního zabezpečení ve státech eurozóny a EU. Usnesení výrazně překračuje zásadu subsidiarity, a to i přes to, že středopravá koalice v EP (ELS, ECR, ALDE) zamítla řadu pozměňovacích návrhů, jako například požadavek na stanovení minimálních mezd v EU.

 

Přečíst celý článek