Zprávy

EP

V EU hrozí, že vznikne nová „železná opona“, tentokrát formou protekcionistických opatření

Pondělí 10.7.2017 Články EP EMPL

Jestli je nyní v Evropské unii, kromě migrace a uprchlíků, nějaké téma, které země EU rozděluje a staví do dvou táborů, pak je to politika trhu práce v rámci unijního volného pohybu služeb. Ze strany západních zemí to není nic nového, trochu se vracíme k rétorice „polského instalatéra“ z doby před 12 lety, kdy Francie jako první v referendu zamítla evropskou ústavu.

Dnes se v EU nehovoří již o polském instalatérovi, ale symbolem se stal rumunský řidič kamionu a „sociální dumping“. V této záležitosti se, při určitém zjednodušení, Evropa rozdělila na dva bloky: liberální východ a protekcionistický západ.  

V Evropském parlamentu nám leží na stole tři legislativní předpisy velmi třaskavé povahy - revize směrnice o vysílání pracovníků, s ní související dopravní balíček obsahující pravidla pro řidiče kamionů a směrnice o elektronické kartě pro poskytování služeb.

Přečíst celý článek

Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku (3.7. – 6.7. 2017)

Pátek 7.7.2017 Články Tiskové zprávy EP

Tisková zpráva poslanců Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Ve středu 5. července byla ve Štrasburku slavnostně otevřena budova Václava Havla. Europoslanci na návrh Michaely Šojdrové schválili rezoluci, ve které vyzývají Čínu k osvobození politických vězňů. Evropský parlament schválil  nový právní předpis, na základě kterého, budou muset velké nadnárodní podniky zveřejňovat informace o svých daních z příjmu. Europoslanci ve druhém čtení podpořili dohodu s členskými státy týkající se ochrany finančních zájmů EU prostřednictvím trestního práva. Jde o první krok k minimálnímu sjednocení norem týkajících se vymezení trestných činů, sankcí a promlčecích lhůt v oblasti boje proti podvodům, které poškozují finanční zájmy Unie.

Přečíst celý článek

Ženy a média

Čtvrtek 29.6.2017 Články EP FEMM

Česká expertka Lenka Vochocová z Fakulty sociálních věd UK přijela do Bruselu představit akademický pohled na situaci žen v médiích. Její prezentace je důležitým podkladem pro nelegislativní zprávu o rovnosti pohlaví v médiích, kterou Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) inicioval z vlastního podnětu a kterou mám jako zpravodajka na starosti.

Na závěr prezentace uvedla, že je třeba zmírnit optimismus, že prostý nárůst žen v médiích změní obsahy nebo výrazně změní mediální kulturu. Na čem je potřeba zkoušet pracovat je obecná genderová kultura společností. To je jeden z klíčových vlivů na mediální instituce. Pokud naše společnosti nebudou genderově citlivé, genderová kultura v nich nebude dobrá, média a ženy v nich budou mít těžkou pozici cokoliv této oblasti měnit. 

Svůj pohled na genderovou problematiku v médiích na slyšení prezentovaly i Donatella Martini z italské organizace DonneinQuota a Martine Simonis z Belgické novinářské asociace.

 

Přečíst celý článek

Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku (12.6. – 16.6. 2017)

Pátek 16.6.2017 Tiskové zprávy Články EP

Šojdrová: Rozdíl v důchodech mezi muži a ženami v EU je téměř 40% - něco není v pořádku

Evropský parlament tento týden diskutoval i hlasoval o tom, jakou strategii má EU nastavit, aby odstranila nespravedlivé rozdíly v důchodech žen a mužů. Ženy vydělávají v EU průměrně o 16% méně než muži, ovšem když jdou do důchodu, tyto rozdíly se někdy dramaticky prohloubí. Důchodkyně dostávají v celoevropském průměru asi o 40% nižší penzi než důchodci.

Přečíst celý článek

Dopravní balíček: pravidla minimální mzdy se na řidiče budou vztahovat až po třech dnech jízdy

Pátek 2.6.2017 Články EP EMPL

Je dobře, že Komise předložila balíček mobility “Evropa v pohybu”, přestože sdílím kritiku, že již tak měla učinit dříve. Balíček se dotýká celé řady témat, která jsou velmi významná, např. redukce emisí CO2 v dopravě, digitalizace odvětví apod. Ráda bych se zastavila u jednoho s nejctilivějších témat, a tím je problematika mezd u kamionové přepravy.

Přečíst celý článek