Zprávy

FEMM

Šojdrová: Větší vliv žen médiím prospěje

Středa 21.2.2018 Tiskové zprávy Články EP FEMM

Ženy tvoří 68 % absolventek studia žurnalistiky, jejich zastoupení mezi zaměstnanci médií je 40 % a jen málokdy zastávají vedoucí nebo rozhodovací pozice. Ženy jsou méně často prezentovány v médiích v roli expertek a významná témata politická či ekonomická témata jsou jim svěřována méně často než mužům. Nerovnost mezi muži a ženami v médiích se projevuje i v odměňování. Na tyto rozdíly upozorňuje návrh usnesení Evropského parlamentu, který pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) připravila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Přečíst celý článek

Šojdrová: Neslučujme boj proti násilí s právem na potrat

Úterý 12.9.2017 Tiskové zprávy EP FEMM

Evropský parlament dnes vyzval členské státy, aby ratifikovaly tzv. Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Přijaté usnesení však označuje za násilí rovněž odpírání práva na sexuální a reprodukční zdraví, včetně práva na potrat.

Přečíst celý článek

Ženy a média

Čtvrtek 29.6.2017 Články EP FEMM

Česká expertka Lenka Vochocová z Fakulty sociálních věd UK přijela do Bruselu představit akademický pohled na situaci žen v médiích. Její prezentace je důležitým podkladem pro nelegislativní zprávu o rovnosti pohlaví v médiích, kterou Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) inicioval z vlastního podnětu a kterou mám jako zpravodajka na starosti.

Na závěr prezentace uvedla, že je třeba zmírnit optimismus, že prostý nárůst žen v médiích změní obsahy nebo výrazně změní mediální kulturu. Na čem je potřeba zkoušet pracovat je obecná genderová kultura společností. To je jeden z klíčových vlivů na mediální instituce. Pokud naše společnosti nebudou genderově citlivé, genderová kultura v nich nebude dobrá, média a ženy v nich budou mít těžkou pozici cokoliv této oblasti měnit. 

Svůj pohled na genderovou problematiku v médiích na slyšení prezentovaly i Donatella Martini z italské organizace DonneinQuota a Martine Simonis z Belgické novinářské asociace.

 

Přečíst celý článek

Gender pay gap aneb rozdíly v odměňování žen a mužů

Středa 8.3.2017 FEMM Vystoupení v EP EP Články

Tuto řeč jsem si připravila pro rozpravu v Evropské parlamentu na téma rozdíly v odměňování žen a mužů z 1. března 2017. Nepřišla na mne řada, ale ráda se s Vámi podělím o svůj názor na toto téma.

Rozdíly v odměňování žen a mužů existují a dovolím si konstatovat, že ještě dlouho existovat budou, pokud si neuvědomíme, že péče o děti, případně o širší domácnost, je stejně záslužnou činností jako kterákoli jiná výdělečná činnost v zaměstnání nebo v podnikání. Rozdíl v odměňování mezi ženami a muži činí v průměru v EU kolem 16 %, v ČR až 22 %. Procentní rozdíl mezi příjmem vzdělané ženy a vzdělaného muže je v mnoha profesích ještě vyšší než rozdíl v příjmech nevzdělaných.

Přečíst celý článek

Pozitivní diskriminace žen v politice a návrh zavedení genderových kvót

Pondělí 9.1.2017 Z médií Články FEMM

Michaela Šojdrová se účastnila diskuse u kulatého stolu v pořadu Názory a argumenty, který se vysílal 7.1. 2017 na stanici Český rozhlas Plus. Společně s Monikou Horákovou (Strana zelených) a senátorem Jiřím Diensbierem (ČSSD) diskutovali i rovnosti příležitostí i o tom proč nemají rádi termín "feminizace" politiky. 

 

 

Přečíst celý článek