Zprávy

Soutěž

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 IV - Bouřlivý novinář na Kroměřížském sněmu

Úterý 5.9.2017 Články Soutěž

Události spojené s Kroměřížským sněmem přivedly do města stovky významných osobností všech zemí habsburské monarchie. Jednou z nich byla i významná postava národního obrození, kterou považujeme za mistra satiry a zakladatele české žurnalistiky. V dnešním díle soutěže bychom si rádi připomněli Karla Havlíčka Borovského.

Budoucí novinář se narodil do kupecké rodiny v obci Borová na Vysočině. Odtud si vypůjčil svůj přídomek Borovský. Po studiích v Praze, kdy byl vyloučen z kněžského semináře, pobýval několik let jako vychovatel v Moskvě.

 

Přečíst celý článek

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 - III. - Holešovského skladatele obdivoval W. A. Mozart

Úterý 6.6.2017 Články Soutěž

Období 17. a 18. století bylo v českých zemích dobou velkého rozvoje kultury. Období baroka nám zanechalo mnoho kulturních památek a děl. S Holešovem je kromě zámku, parku a církevních staveb spojen i odkaz proslulého hudebníka Františka Xavera Richtera. O jeho dětství takřka nic nevíme. Předpokládá se, že se zde narodil v roce 1709. Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Uherském Hradišti.

Přečíst celý článek

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 - II. - V Kroměříži objevil Josef Mánes kouzlo Hané

Úterý 2.5.2017 Soutěž Články

Příští rok oslavíme nejen Rokem Evropského kulturního dědictví, ale připomeneme si i výročí Ústavodárného sněmu. Jednou z významných osobností spojených se sněmem v Kroměříži je malíř Josef Mánes.

Budoucí malíř se narodil do významné, vlastenecky smýšlející a umělecky založené pražské rodiny. Od dětství se tak seznamoval s představiteli národního obrození.

Rok 1848 přinesl do celé Evropy vír nepokojů a povstání, jimiž byla silně postižena habsburská monarchie. Josef Mánes se v tomto roce zapojil do dění v Praze, kde vypukly nepokoje a proběhl Slovanský sjezd. Mladý malíř se ho aktivně účastnil a měl možnost sdílet obrozenecké snahy Slovanů z mnoha evropských zemí.

Říšský sněm ve Vídni musel být přerušen a v listopadu přenesen do Kroměříže. Mánes byl vyslán do Kroměříže, aby zachytil podobu politiků zastupujících české země na tomto sněmu. Předpokládá se, že v této době u něj převládlo zaujetí lidovou kulturou. V polovině 19. století se na hanáckém venkově ještě běžně užívalo kroje. Mánes se seznamoval s jeho podobou a začal ji na Kroměřížsku a Kojetínsku kresebně zaznamenávat.

Přečíst celý článek

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 - I.

Úterý 11.4.2017 Soutěž Články EP

Nadcházející Rok Evropského kulturního dědictví je dobrou příležitostí si připomenout kroměřížské osobnosti. Rádi bychom si je přiblížili v mezinárodních souvislostech a umožnili čtenářům nalézt odpověď na soutěžní otázku zveřejněnou v Týdeníku Kroměřížska a také na konci tohoto článku.

Přečíst celý článek