Jsem hrdá, že jsem vaší poslankyní.

V Evropském parlamentu pracuji pro vás - občany ČR, Evropany.

Aktuální téma v Evropě: Uprchlíci a Evropa

Nejnovější zprávy

Revize audiovizuální směrnice Season 1 - Pilot

Sobota 22.10.2016 Blog EP CULT

Prostředí audiovizuálních mediálních služeb se s ohledem na vývoj technologií rychle mění. Audiovizuální svět je všude kolem nás a nezná hranice. Také proto členské státy očekávají, že Evropská unie nastaví  v oblasti audiovize rozumná společná pravidla. Kromě televizí jsou stále více využívány smartphony či tablety. Mladí lidé každodenně sledují videa na internetu, sami je vytvářejí a sdílí prostřednictvím platforem sdíleného videa. Značné oblibě spotřebitelů se v současné době též těší tzv. služby videa na vyžádání (VOD), například Netflix či Google Play. 

Vývoj v určité oblasti však s sebou přináší potřebu změny legislativy, audiovizuální mediální služby nevyjímaje. Letošní podzim je proto pro mě a můj tým mimo jiné ve znamení práce na revizi evropské směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Příprava revize směrnice je nyní předmětem značného zájmu médií a třaskavých diskuzí mezi zájmovými skupinami a mediálními odborníky.

Mají být zavedeny kvóty pro evropská díla v katalogu pořadů poskytovatelů videa na vyžádání, nebo jsou kvóty nepřiměřeným opatřením? 

Přečíst celý článekVšechny zprávy

Činnost ve výborech a na plenéru EP