O mně

O mně

Můj život dlouhodobě protkává několik zásadních témat: vzdělávání, kultura a rodina. A to jak na úrovni osobní, protože jsem se nikdy nevzdala rodinného života, manžela, svých synů i kontaktů s dalšími rodinnými příslušníky, tak na úrovni pracovní. Velmi brzy po politickém převratu roce 1992 jsem začala učit francouzštinu na Arcibiskupském gymnáziu a ila a organizovala výměnné pobyty pro studenty. Dává mi smysl nasbírané zkušenosti zúročovat, aktivně se občansky angažovat a nenechávat tato témata napospas, protože je považuji za klíčové pro naši společnost. Zapojila jsem se do činnosti politické strany, která se nestydí za to, že se hlásí ke křesťanství a proto ji má jako jediná strany v ČR ve svém názvu.

Vydala jsem se proto na cestu za změnami nejprve do poslanecké sněmovny, kde jsem působila jako členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zasazovala jsem se o schválení zásadních zákonů, což se v mnoha případech podařilo – v době mého působení prošly například zákon o vysokých školách, zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, zákon o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon o pedagogických pracovnících a mnohé další. Zasadila jsem se mimo jiné o zavedení etické výchovy jako samostatného vzdělávacího předmětu.

Na tuto svou práci jsem navázala od roku 2010 v České školní inspekci a v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání při OECD. Nyní jsem se jako evropská poslankyně naplno ponořila do obdobné problematiky na evropské úrovni. Svou práci dělám naplno a ráda. A každopádně ji dělám pro vás – sledujte mé aktivity a neváhejte se mi kdykoliv ozvat.

Pracovní zkušenosti

25. 5. 2014 dosud

Zvolena do Evropského parlamentu

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2014

Ředitelka odboru vnějších vztahů ČŠI Zástupkyně Ministerstva školství v Řídící radě Centra pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD

Řízení odboru vnějších vztahů:

- Zajištění plnění úkolů v oblasti mezinárodních šetření a zastupování v orgánech mezinárodních organizací OECD, IEA, EU, RE, SICI
- Koordinace mezinárodních projektů, jejich výstupů s inspekční činností
- Předávání a koordinace výstupů mezinárodních projektů s MŠMT
- Zpracování koncepčních a legislativních podkladů pro ČŠI a MŠMT
- Zastoupení MŠMT a ČŠI v OECD – zpracování informací a stanovisek z jednání OECD v oblasti vzdělávání
- Účast v mezinárodních projektech s cílem využití mezinárodních výzkumů pro zlepšení výsledků vzdělávání v ČR

Od 7. 6. 1996 do 3. 6. 2010

Poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Zákonodárná činnost:

- zákon o vysokých školách
- zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
- zákon o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon o pedagogických pracovnících
- zákon o poskytování dotací soukromým školám
- zákon o podmínkách ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
- zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy a další
Kontrolní činnost vůči vládě
Pořádání seminářů pro odbornou veřejnost k návrhům zákonů

od 1. 9. 1992do 30. 6. 1996

Učitelka francouzského jazyka na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Výuka francouzštiny, Navázání spolupráce s francouzským gymnáziem a organizování výměnných pobytů

Životopis

Ve volbách do Evropského parlamentu mě podpořili:

  • Daniel Herman
  • Karel Sedláček
  • Ivan Gabal
  • Jan Švejnar
  • Zuzana Roithová
  • Miluše Horská
  • a další

Ing. Michaela Šojdrová
*nar. 28. 10. 1963

Otevřít fotogalerii
KDU-ČSL EPP Group Evropský parlament Erasmus+ Podporuji