Boj o zdravé prostředí a zdravé potraviny

Středa 22. 11. 2023,

Hlasování v Evropském parlamentu ohledně snížení pesticidů přinesl překvapení, ačkoliv ne takové, jaké by si mnozí přáli. Výsledek hlasování nemá vítěze. Má jen poražené, tím hlavním, kdo ztratil, jsou radikální zelení, kteří chtěli všechno a nemají nic. 

Velkou škodou je, že i část liberálů a socialistů nesnesla schválení kompromisních návrhů EPP. Klíčovými  prvky bylo prodloužení lhůty pro snížení pesticidů do roku 2035, změna referenční doby na roky 2011-13, poskytnutí větší flexibility členským státům v používání pesticidů v citlivých oblastech a těsný souhlas s možností výjimky pro státy s nižší intenzitou využívání pesticidů než je 35% průměru EU (platí i pro Českou republiku).

Na tomto hlasování mohou být hrdí nejen členové EPP, ale i celá česká delegace. Ukázalo se, že jsme jednotní ve prospěch zdravého prostředí a potravin. Hlasovali jsme proti zamítnutí celého nařízení a podpořili všechny navržené změny i samotné nařízení.

Pokud by bylo schváleno, jak jsme  předpokládali, byl by to velmi dobý základ pro jednání se členskými státy v trialogu, škoda.  Hlasovalo nás 627, 207 pro 299 proti. 

.Zemědělci mohou pokračovat v práci. Chci vyslovit svou podporu a důvěru v naše zemědělce. Věřím, že nepoužívají pesticidy zbytečně, s ohledem na zdraví i náklady. Budou nadále snižovat používání pesticidů i bez evropského nařízení.

Co mě znepokojuje, je zelené pokrytectví některých kolegů ze zemí, kde zemědělci nejsou tak výrazně ochotní snižovat používání pesticidů. Nyní je na voličích v těchto zemích, aby vyřešili tuto otázku a rozhodli, jakým směrem se jejich země bude ubírat.

Celkově lze říci, že hlasování nám ukázalo, že existuje silná podpora pro opatření směřující k ochraně životního prostředí a zajištění zdravých potravin. Je naší povinností nadále bojovat za udržitelnou budoucnost a společně hledat řešení, která budou prospěšná pro všechny členské státy EU.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign