Erasmus – to nejlepší z Evropy :-)

Středa 20. 2. 2019

Evropu obchází strašidlo populismu, pokud bychom parafrázovali slova K. Marxe. Tento populismus spolu s dezinformacemi má potenciál zničit naši společnou budoucnost v mírové Evropě. Jedině mladí lidé, kteří budou mít zkušenost ze zahraničí, budou chápat souvislosti a schopni rozšifrovat dezinformace, mohou takovému scénáři čelit.

 

Budou moci a muset poznávat jiné země a učit se jazyky a novým dovednostem adaptovaným na rychlý vývoj technologie a poznání. Přála bych si, aby každý učitel v Evropě vyjel na stáž do zahraničí. Jenom tak budou schopni dnešní děti připravovat na budoucnost. Program Erasmus je k tomu vynikajícím nástrojem. Učitelé si zaslouží větší podporu obecně a program Erasmus na ně myslí. 

Tento týden jsme v kulturním výboru Evropském parlamentu schválili novou podobu programu Erasmus na období 2021-2027. Jedná se o zřejmě neznámější program EU a největší unijní zdroj finančních prostředků pro vzdělávání a mládež.

Navrhli jsme ztrojnásobit rozpočet Erasmu na téměř 50 mld. EUR s cílem zahrnout do programu co největší počet studentů, žáků i učitelů. Součástí programu je složka s názvem DiscoverEU, která umožňuje 18letým lidem cestovat vlakem zdarma po Evropě a objevovat její kulturní dědictví nebo se zúčastnit mládežnických projektů. Chystají se i další novinky, jako evropská karta studenta, podpora virtuálního učení či větší důraz na neformální vzdělávání a uznávání jeho výsledků.

Vylepšením a posílením programu Erasmus se snažíme vyslat vzkaz, že to s podporou mladých a vzdělávání myslíme vážně. V národní politice, české nevyjímaje, se často hovoří o tom, jak je vzdělávání nejdůležitější odvětví a mládež a děti naše budoucnost. Když ale přijde na to věnovat těmto oblastem větší pozornost v podobě financí, skutek utek. Evropský parlament se k tomu postavil jinak. Vzdělaná mládež s rozhledem jako naše naděje pro budoucnost není pro nás jen klišé. Vzdělávání je více než jen učení, je to formování člověka. Francouzsky se tomu výstižně říká „formation“. Karel Čapek napsal, že „vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole“.

Važme si vzdělání jako hodnoty. Nejen chlebem živ jest člověk, říká se. Erasmus Rotterdamský, po kterém se náš program jmenuje, kdysi řekl: „Když mám něco málo peněz, kupuji knihy; a když něco zbyde, nakoupím jídlo a oblečení.“

 


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign