EU nesmí regulovat pracovní podmínky víc než je nutné

Čtvrtek 15. 11. 2018,

Otázka, zda více regulovat pracovní podmínky zaměstnanců unijními pravidly, rozdělila tento týden Evropský parlament. Navrhovaný postoj, s kterým půjdou zástupci výboru pro zaměstnanost vyjednávat s členskými státy o konečné podobě těchto pravidel, bude dnes muset být potvrzen, na žádost řady nespokojených poslanců, na plénu parlamentu. Mezi nimi je i Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)

„Jsem zastánkyní zlepšování postavení pracovníků, včetně předvídatelných pracovních podmínek. Zpráva výboru však zachází příliš daleko. Navrhované rozšíření povinností zaměstnavatelů informovat zaměstnance o jejich právech a povinnostech nejpozději v den nástupu do nové práce nebo písemně zaměstnancům odpovědět na jejich žádost o stabilnější pracovní místo (a písemně i zdůvodnit případné odmítnutí) však bude v konečném důsledku kontraproduktivní pro pracovní trh i pro pracovníky. Zpráva navíc nepočítá s mírnějšími pravidly pro malé a střední podniky, které se s nadbytečnou administrativou budou vypořádávat hůře. Jsem si jistá, že takto zvýšené administrativní požadavky nepomohou zaměstnancům, zaměstnavatelé se budou administrativě vyhýbat a bude to brzdit i ekonomiku jako celek,“ varuje Michaela Šojdrová.

Michaela Šojdrová dnes bude hlasovat pro přehodnocení postoje Evropského parlamentu k nové směrnici i kvůli návrhu univerzální definice pracovníka, která by měla být platná v celé EU: „Tato definice je velmi problematická a nejasná. Mohla by způsobit, že i lidé, kteří jsou českou právní úpravou považováni za podnikatele, by podle směrnice byli pracovníky. Hrozilo by tak například, že by poskytovatelé služeb přes mobilní aplikace museli podnikatele, které jejich služby zprostředkovávají, informovat a plnit vůči nim povinnosti, které ve skutečnosti nemají a často ani mít nemohou. Státy by nadále měly samy určovat, koho považují za pracovníka. Jedině tak lze zachovat národní specifika a vyvarovat se zmatku.“

Návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách představila Komise na začátku tohoto roku v reakci na čím dál častější využívání tzv. nestandartních forem zaměstnání, jako je práce na částečný úvazek, práce na směny nebo na vyžádání. Výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu mandát pro jednání s členskými státy schválil v říjnu. Tento mandát je možné na základě žádosti několika poslanců předložit k potvrzení celému plénu parlamentu. V případě negativního stanoviska by byla zpráva celým parlamentem znovu přehodnocena.

Návrh Komise: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0797

Zpráva výboru EMPL, o které EP dnes hlasoval: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0355+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2021 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign