Evropský sbor solidarity – cesta pro mladé, jak pomoci druhým i sobě

Úterý 16. 10. 2018

Solidarita pro mě vždy byla stmelující hodnotou, která nás přes veškeré rozdíly dokáže spojovat. Solidarita není jen o materiální pomoci, ale mnohdy ještě cennější je dobrovolná činnost, kterou si většina z nás může dovolit, protože nás stojí jen vůli a čas. Věřím tomu, že kdo pomáhá svému okolí, pro něj bude mít i větší pochopení. Jak říkal Goethe - kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. Je mi proto ctí, že jsem byla určena zpravodajkou k novému nařízení o Evropském sboru solidarity. Jsem přesvědčena o tom, že jde o velmi smysluplný program, který si zaslouží pozornost mladých lidí.

Sbor solidarity nabízí mladým lidem ve věku 18 až 30 let příležitosti k dobrovolnictví v celé EU, ale i některých třetích zemích. Je to skvělá příležitost pro podnikavé mladé lidi, kteří tak mohou   vyrazit za poznáním života za hranicemi své země a ve spolupráci s vrstevníky něco smysluplného dobrovolně vykonat. Tyto možnosti existovaly již dříve a existují i v jiných formách, ale Sbor solidarity nabízí jasně zacílené aktivity, finančně podpořené a přehledně prezentované na jednom online portálu. Lze ho vnímat jako jakousi vstupní bránu pro příležitosti k dobrovolnictví zejména mimo ČR. Sbor navíc pamatuje na to, že dobrovolnictví může kromě času stát i peníze, zvlášť v případě pomoci v zahraničí. Proto se z rozpočtu Sboru dobrovolníkům hradí náklady, včetně cesty, ubytování a případně i kapesného, pojištění apod. Ten, kdo se zapojí, by měl získat nejen dobrý pocit z pomoci druhým, ale i příležitost k osobnímu rozvoji. Účastníkům je poskytnuta podpora nejen v průběhu aktivity, ale i před jejím začátkem (např. v podobě online jazykových a tematických kurzů). Sbor by měl nabízet skutečně kvalitní a smysluplné příležitosti k dobrovolnictví. Pojistkou pro toto je například to, že organizace, které se chtějí projektu zúčastnit jako přijímající nebo zprostředkující organizace, musí nejprve získat osvědčení, které vyžaduje splnění konkrétních podmínek.

A jak tedy Sbor solidarity vlastně funguje? Na online platformě si může zájemce založit profil (již v 17 letech, aktivně se zúčastnit může však až od 18). Následně ho budou moci s konkrétními nabídkami oslovit organizace, které jsou v portálu registrovány. Při vyplňování svého profilu si může zájemce vybrat aktivity, které by upřednostňoval, takže by se na něj primárně měly obracet organizace, které dané aktivity umožňují.

Mnozí z vás se na mě obracejí s vyjádřením podpory mé iniciativě převzetí sirotků ze Sýrie a nabízejí svoji pomoc. Nesmírně si toho vážím. Existuje opravdu celá řada způsobů, jak tyto děti podpořit. Nový Sbor solidarity, který aktuálně připravujeme pro období od roku 2021, počítá i s integrací současného Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci.

Zatímco nynější program nabízí dobrovolnictví převážně v EU, nový Sbor by dobrovolníkům umožnil pomoci i ve třetích zemích, které jsou sužovány humanitární krizí. Bezpečnost dobrovolníků bude samozřejmě prioritou. Ti mladší z vás, kteří touží pomoci, tak budou moci v budoucnu pomáhat (nejen) uprchlíkům v krizových oblastech i skrze Sbor solidarity.

K tomuto rozšíření Sboru solidarity dojde až v roce 2021, ale mezitím se můžete přihlásit do existujícího Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, který pomoc v zemích sužovaných humanitární katastrofou umožňuje již nyní (podotýkám, že pro tento program není stanoven žádný věkový limit!). Další možností je se registrovat do stávajícího Sboru solidarity a zapojit se do projektu, který je zaměřen na pomoc uprchlíkům při integraci v jejich hostitelském státě či pomoc přímo v Řecku. Při vyplňování svého profilu na portálu Sboru solidarity totiž můžete zaškrtnout mimo jiné i zájem o práci s uprchlíky či migranty.

 

Pokud již máte se Sborem solidarity zkušenosti, budu ráda, když se o ně se mnou podělíte. Pokud některé z vás Sbor solidarity zaujal, vřele doporučuji, abyste se do něj registrovali :-). 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign