Politika aktivní ženy potřebuje, jejich působení si zaslouží podporu

Pondělí 19. 1. 2015,

Jsou ženy v současné politice třeba a jsou vhodným nástrojem pro zvýšení jejich zastoupení kvóty? Nad těmito otázkami diskutovali příznivci i odpůrci kvót u kulatého stolu, který pořádala europoslankyně Michaela Šojdrová ve spolupráci se Sdružením žen KDU-ČSL.

V souvislosti s aktuálními snahami o přijetí vládního zákona, který by prosazoval 30% kvótu na kandidátkách, se toto téma začalo znovu diskutovat i uvnitř KDU-ČSL, kde je členská základna tvořena z 52 % ženami. Vedení KDU-ČSL proti záměru vystoupilo, nicméně stranické Sdružení žen se s tímto postojem zcela neztotožnilo.

„Vyšší zastoupení žen je v zájmu samotných politických stran a je i příspěvkem k vyšší soudržnosti společnosti. Kvóty považuji za krajní řešení, nicméně na vnitrostranické úrovni se jim nebráním,“ uvedla europoslankyně Šojdrová.

Řešením je dle lidoveckých političek společné hledání cest, jak ženy v politice podpořit i bez nutnosti zavádění kvót. Uspořádání kulatého stolu se stalo ideálním prostorem často protichůdné názory otevřeně diskutovat.

„Ženy mají jiné nároky například vzhledem k termínům jednání. Aktivní politická role je převážně neslučitelná s rodinným životem a od ženy je potřeba značné oběti. I zde je velký prostor pro sladění,“ uvedla místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková. „Ženy v mužském prostředí těžko získávají respekt, a domnívám se, že kvóty by tuto situaci mohli ještě ztížit,“ doplnila.

Z diskuze přítomných u kulatého stolu vyplynulo několik konkrétních návrhů, jak pootevřít dveře ženám, které mají chuť a odhodlání do převážně mužského světa politiky vstoupit. Jsou jimi například hlídací koutky během jednání, větší využívání telekonferencí, úpravy termínů jednání, větší networking žen političek, vytipovávání a aktivní oslovování aktivních žen na komunální úrovni apod.

Členka evropského expertního fóra EIGE Pavla Špondrová pak zmínila rozdílné způsoby v případě zavedení kvót. Těmi jsou mimo jiné metoda zipu, zdvojené nominování či funkce obsazená dvěma zástupci. Někteří z diskutujících upozornili, že v KDU-ČSL již dnes fungují neformální kvóty například na krajské úrovni v zastoupení jednotlivých regionů.

Pokud KDU-ČSL nechce ke kvótám přistoupit, má šanci jít ostatním stranám příkladem a podniknout všechny kroky, které ženám působení v politice usnadní.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign