Reakce na pandemii COVID-19: Malí a střední zemědělci a zpracovatelé zemědělských produktů

Pondělí 25. 5. 2020,

Zemědělský výbor Evropského parlamentu (AGRI) tento týden projednal návrh nařízení Evropské komise, které by mělo pomoci zejména malým zemědělcům a podnikům zpracovávajícím zemědělské produkty řešit problémy s „cashfow“.

Zemědělci i zpracovatelé zemědělských produktů se vyrovnávají se řadou obtíží, které způsobila omezení v období nouzového stavu a někteří naléhavě potřebují mimořádnou podporu, aby mohli pokračovat ve svých činnostech. Mimořádná podpora by měla mít formu jednorázové částky z nevyužitých prostředků rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a bude fungovat jen dočasně (do 31. 12. 2020)

Podpora byla navržena v max. výši 5 tis. EUR pro zemědělce a max. 50 tis. eur pro  50 000 eur pro malé a střední podniky působící v zemědělství nebo potravinářství (zpracovatele). V případě, že příjemcem je zemědělec a současně i zpracovatel, je možné obě podpory sečíst.

Členské státy si mohou na základě dostupných informací zvolit nejrelevantnější kritéria, která se použijí při řešení konkrétních situací. Komise bude dohlížet na to, aby kritéria byla  objektivní a nediskriminační. Jednoduše bude na členských státech spravedlivě identifikovat ty malé a střední zemědělce a zpracovatele, na které   krize Covid19  nejvíce dopadla. Kritériem způsobilosti nemusí být pouze finanční údaj (např. ztráta), ale i pokles produkce či odbytu, nárůst nezaměstnanosti nebo velikost podniku.

Je dobře, že Ministerstvo zemědělství toto nařízení podpořilo, i když upozornilo, na to, že  většina finančních prostředků  Programu rozvoje venkova (PRV) byla v ČR již využita. K dispozici je nicméně zhruba cca 500 mil. Kč (odpovídá cca 0,5 % alokace PRV z EZFRV. Podle neoficiálního vyjádření Asociace soukromého zemědělství v ČR je dost malých zemědělců, kteří budou splňovat kritéria, tohoto opatření a podpora by jim pomohla.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2021 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign