Stáž studentů SOŠ pro administrativu EU z Prahy v Evropském parlamentu

Pátek 13. 10. 2017, Studenti (a pedagožka) SOŠ pro administrativu EU

V týdnu od 9. do 13. října se pět studentů SOŠ pro administrativu EU zúčastnilo stáže v EP pod ochrannými křídly paní eurospolankyně Ing. Michaely Šojdrové. Pracovními zkušenostmi, ale i společenskými zážitky nabitý týden mohli studenti maturitního ročníku zažít i díky skvělé podoře asistentů paní poslankyně. Za vstřícnost, ochotu a čas investovaný do mladých lidí jim všem patří obrovský dík.

O své pocity z bruselského týdne se s vámi podělí studenti sami.

Petra Bergmannová, doprovázející pedagožka

Abych byla úplně upřímná, než jsem sem jela, myslela jsem si, že budu vykonávat rutinní práci v kanceláři. Proto jsem byla mile překvapena, když se mi do rukou dostal program, který pro nás vytvořili asistenti spolu s paní Šojdrovou.          
Dostalo se mi možnosti účastnit se mnoha zajímavých a důležitých zasedání, kde jsem měla šanci nejen poslouchat výroky a názory mluvčích, ale také se zapojit tím, že jsem vytvářela zápis, který jsme pak předkládali kanceláři poslankyně Šojdrové.   

Nikdy jsem si nemyslela, že se dostanu na místo jako je toto a že se setkám s osobami tak vlivnými a vysoko postavenými. Mohla jsem zažít Parlament za plného chodu se vším všudy, a to, myslím si, se ne každému poštěstí.      
Evropský parlament není pouze seskupení úředníků, kteří o něčem tiše jednají daleko v Bruselu, je to propojená komunita osob různých názorů a přesvědčení.

Bylo mi velkou ctí účastnit se této stáže. Díky ní jsem získala nejen nové zážitky a znalosti, ale také upřímnější a lidštější pohled na Evropskou unii.

Kateřina Brzobohatá

Je mi obrovskou ctí, že jsem mohl tento týden strávit ve společnosti paní Šojdrové a jejího více než skvělého týmu. Program byl sestaven perfektně, od pondělí do pátku jsme byli svědky každodenního dění nejen v Evropském parlamentu, ale i dění mimo zasedací místnosti. Ten týden pro mě byl nezapomenutelný.

Od zapisování klíčových bodů jednání na zasedání výborů, přes společenské akce, které jsme měli možnost navštívit, až po prožívání rytmu velkoměsta ne jako nějaký turista, ale jako plnohodnotná součást Evropského parlamentu. Stáž pro mě byla více než přínosná. Na vlastní oči vidět legislativní procesy, které se týkají celé půl miliardy lidí žijících na území EU, pro mě bylo neskutečným a neuvěřitelným zážitkem. Obrovská úcta a můj velký obdiv patří zejména paní poslankyni Šojdrové, která nás s až mateřskou láskou provedla celým týdnem. Nemenší pochvalu si zaslouží také tým jejích asistentů, kteří celý program naplánovali a veškeré body minutovníku pečlivě a trpělivě vysvětlili. Věřím, že tato stáž mi bude velikým přínosem nejen ve školním, ale zejména v budoucím kariérním životě.  

Ondřej Sojka

Se stáží v Evropském parlamentu jsem byla velmi spokojená. Moje očekávání nebyla nijak konkrétní, ale odnáším si z Bruselu obrovské množství informací a zkušeností, které bych neměla možnost získat jinde. Paní poslankyně Ing. Michaela Šojdrová a její asistenti pro nás připravili program nabitý dobrodružstvím a zasedáními výborů, které byly velice zajímavé  a přínosné. Zjistila jsem, že Evropský parlament je místem, kde se setkává mnoho názorů a kultur. S potěšením jsem sledovala, že každý je tu vítán takový, jaký je.

Velký dík patří lidem, kteří se podíleli na zorganizování této stáže, a hlavně paní poslankyni Šojdrové a jejímu týmu. Věřím, že v poměrně krátké době jsem byla schopna se zorientovat v tom, jak Evropský parlament alespoň zčásti funguje a jsem vděčna za tuto nenahraditelnou příležitost poznat Evropskou unii na vlastní kůži.

Monika Srbová

Na tuto stáž jsem odjížděl, aniž bych tušil, co od ní očekávat. Má nejistota rychle zmizela po stručném seznámení s nabitým plánem, který pro nás připravila paní poslankyně společně s asistenty.

V průběhu této stáže jsem se dozvěděl mnoho informací, které změnily nebo naopak utvrdily mé názory. Hlavně díky účasti na jednotlivých výborech jsem byl schopen se blíže seznámit s prací EP. Účast na těchto výborech nebyla jedinou náplní naší práce, z každého zasedání jsme vypracovali zápis, který jsme následně posílali do kanceláře paní poslankyně. Každé zasedání bylo něčím jiné, a tak jsme měli všichni možnost dozvědět se něco víc o tématech, která nás zajímají.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této praxi podíleli. Byla to velká zkušenost, z které si odnáším mnohé znalosti a informace, které zužitkuji v budoucnu.

Ondřej Pajer

Na stáž jsem se před odjezdem těšil, ale zároveň jsem se jí i bál. Nevěděl, co od ní mám očekávat. Nikdy jsem v zahraničí nepracoval, natož v něčem tak velkém, jako je EP. Poté, co jsme dostali pečlivě vypracovaný program, oba pocity jen zesílily. Nikdy bych si nedokázal představit, že už od prvního dne tu do mě bude vložena taková důvěra a zodpovědnost, kterou jsem ještě na žádné stáži nezažil.

Náš program spočíval primárně v návštěvách výborů, ze kterých jsme museli vytvořit podklady přímo pro paní poslankyni. Navštívili jsme také různé debaty, důležitá místa spojená s EU (např. Evropskou komisi či Stálé zastoupení ČR při EU) a několik společenských akcí.

Bylo až neuvěřitelné, kolik nám paní poslankyně a její asistenti věnovali času a jak skvěle se k nám chovali. Cítili jsme se, jako bychom s nimi pracovali už celé týdny.

Tato stáž ve mně zanechala velmi hluboký dojem. Jsem rád, že jsem mohl být její součástí a pracovat tu po boku úžasných lidí v úžasném prostředí.

František Pelikovský


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign