Stojím na straně zemědělců!

Pátek 15. 3. 2024, Michaela Šojdrová

Evropský parlament vrátil k novému projednání Radě Nařízení o dočasném zrušení celních kvót na zemědělské produkty. To je dobrá zpráva nejen pro zemědělskou veřejnost.  

V Evropském parlamentu jsme tento týden hlasovali o prodloužení liberalizace obchodu s Ukrajinou. Jsem hrdá, že v naší lidovecké frakci (EPP)  jsme se nevzdali postavili  jsme se za naše zemědělce.

Už na zemědělském výboru AGRI  jsem podpořila pozměňovací návrh EPP, který zavádí opatření proti nadprůměrným dovozům obilí do EU. Tento návrh podpořil výbor AGRI  i COPA-COGECA, nejsilnější zájmová skupina evropských zemědělců.

Opatření proti nadměrnému dovozu. Naše snaha o ochranu domácího trhu a boj proti nadměrným dovozům.

Navrhovali jsme, aby ochranná opatření spojená s dovozem se nevztahovala pouze na vejce, cukr a drůbež, ale také na med a obiloviny, včetně pšenice. Chtěli jsme přidat také rok 2021 do referenčních let, podle jejichž aritmetického průměru se budou aktivovat ochranná opatření. Chtěli jsme brát v potaz i období před plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu. Pokud objemy dovozu zmíněných komodit dosáhnou uvedeného průměru, Komise musí automaticky zavést ochraná opatření. Prosadili jsme, že tak učiní do dvou týdnů (oproti původním tří týdnů.)

Opatření proti nadprůměrným dovozům obilí do EU NEPODPOŘILI z českých zástupců ve výboru europoslanci Hlaváček z ANO a David z SPD. Garanční výbor INTA naše stanovisko zemědělského výboru nepodpořil a přijal původní znění Komise. Zemědělce to velmi rozhořčilo...

Jako členka zemědělského výboru EP jsem se s tím nesmířila. Spolu s kolegy v naší frakci Evropské lidové strany jsme se dohodli na podání pozměňovacích návrhů na plénu. Tyto návrhy vycházely ze schválené pozice AGRI, a proto měly šanci na podporu celého parlamentu. Narazili jsme na odpor kolegů, kteří za prioritní považovali rychlé schválení dohody, nebo neviděli problém v dočasném nadbytku zemědělských produktů na vnitřním trhu EU. Přesto jsme vytrvalou a věcnou argumentací nakonec naše kolegy přesvědčili a frakce EPP naše návrhy podala. 

Úspěch v hlasování. Schválené změny a cesta k lepší ochraně zemědělců.

Tím vznikla velká šance na obrat a ten se v hlasování na plénu projevil.

Evropský parlament 13. 3. 2024 schválil tyto změny: 

  • referenční období se rozšiřuje na roky 2021-23, rozšiřuje se výčet citlivých komodit o obilniny a med
  • zkracuje se období na zavedení kvót pro tyto komodity na 14 dnů

Pro tyto změny hlasovalo 296 poslanců, 270 bylo proti. S touto změnou pro Nařízení jako celek hlasovalo 347, proti bylo 117.

Za velkou škodu považuji to, že neprošel pozměňovací návrh EPP č. 27, k Čl. 4, který navrhoval, aby přebytky ukrajinského dovozu byly Komisí vykoupeny za účelem vývozu do třetích zemí pro humanitární účely. Tento návrh neprošel o 20 hlasů. Bylo by velmi potřebné ho uplatnit v jednání s Radou, aby se odčerpaly přebytky a umožnil se prodej zásob, které mají naši zemědělci.

Teď je míč na straně Rady ministrů obchodu. Věřím, že ministři zemědělství si tentokrát opatření pro obchod se zemědělskými produkty pohlídají. EP jim ukázal cestu.

Ostrá debata o alternativách  a cesta k vyváženému kompromisu.

A ještě malá perlička, díky které jste možná o hlasování více slyšeli. Jako variantní byl předložen poslancem Hlaváčkem v zemědělském výboru EP návrh na zavedení „vratného cla/kauce“. Pan poslanec neunesl, že jeho návrh neprošel, že si pak všude stěžoval, že jeho návrh nebyl přijat. Jakoby by nebyla žádná jiná varianta.

Tento návrh já osobně považuji za možnou alternativu, ale od počátku neměl podporu Komise. Návrh Nařízení, který Komise představila, je postaven na principu regulace objemu dovozu, nikoliv ceny. Návrh kolegy neměl širší podporu v zemědělském výboru ani u jiných frakcí. To byly důvody, proč jsme jako EPP přistoupili na kompromis, který skýtá větší jistotu pro prosazení a také pro realizaci v praxi. Panu poslanci Hlaváčkovi a všem poslancům za ANO  děkuji, že pro naše návrhy hlasovali na plénu EP. Doufám, že  naše spolupráce nebude v budoucnosti zatížena jeho dalšími mediálními výstupy.

 

 

 

 

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign