Zprávy

Odstraňme rozdíly v kvalitě potravin napříč EU

Čtvrtek 18.5.2017 Tiskové zprávy Články EP Interpelace

Europoslanci budou dnes interpelovat Evropskou komisi ve věci dvojí kvality potravin ve střední Evropě a v západních zemích. Spoluautory otázky jsou čeští poslanci Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda a Tomáš Zdechovský (všichni KDU-ČSL). Po Evropské komisi budou dnes žádat, aby odpověděla, jaká opatření plánuje přijmout na ukončení těchto praktik tříštění jednotného trhu.

U této příležitosti Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) v Evropském parlamentu uspořádala splečně s chorvatskou poslankyní Dubravkou Šuicou ochutnávku stejných potravin zakoupených v různých členských státech, aby upozornila na problematiku rozdílné kvality produktů prodávaných napříč EU.

„Potraviny jedné značky, které mají stejné balení, nemohou mít jiné složení. Není možné, aby například šunka koupená za hranicemi, chutnala jinak než stejně vypadající šunka stejné značky koupená v České republice. Spotřebitelé jsou takto jasně klamáni a jejich důvěra v kvalitu značky je zneužívána. Argument některých producentů o rozdílných chutích lidí podle národních zvyklostí je rovněž lichý. Jak by poté bylo možné vysvětlit, že téměř polovině Čechů rozdílná kvalita produktů u nás a za hranicemi vadí? Evropská komise musí v tomto ohledu nastavit jasné podmínky napříč EU. Musí dojít ke koordinaci kroků jednotlivých národní inspekcí. Je na Komisi, aby na tuto koordinaci dohlédla a nastavila rovné podmínky pro všechny spotřebitele v EU,“ uvádí Michaela Šojdrová.

Na problematiku horší kvality potravin ve středoevropských/východoevropských členských státech EU nedávno upozornila Česká republika společně s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Rada ministrů EU následně požádala Evropskou komisi, aby se této problematice věnovala. Dnešní iniciativa europoslanců je tak dalším podnětem do diskuse o řešeních situace, kdy někteří unijní občané kupují produkty druhé kvality.


Fotogalerie:Sdílet zprávu