Českému předsednictví se podařilo změnit pohled na roli ČR v EU. Ukázali jsme, že umíme vést, řídit a sjednocovat

Pátek 23. 12. 2022,

České předsednictví je u konce, ale zdaleka nekončí odpovědnost, jakou jsme na sebe vzali tím, že jsme ukázali naše schopnosti. To už tak bývá. Na to, jakým způsobem provedla Česká republika Evropskou unii tímto krizovým půlrokem, můžeme být hrdí. Slyšela jsem to v Evropském parlamentu opakovaně. Naposledy minulý týden na plenárním zasedání, kde předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen poděkovala českému předsedovi vlády Petru Fialovi a místopředsedovi Mikuláši Bekovi za to, jak Česká republika dokázala jednání EU řídit, jakým způsobem dokázala vést a nacházet konsensus. České vládě se dokonale podařilo změnit pohled na roli České republiky v EU.

Nacházíme se v pro Evropu bezprecedentně nejtěžším období od druhé světové války. Česká republika přitom dala Evropské unii vizi a jasný plán, jak v této kritické situaci postupovat. Možná to od nás nikdo ani nečekal, ale Česká republika ukázala, že umí být i krizovým manažerem.

Oblastí, kde bylo třeba jednat, bylo vzhledem k situaci opravdu hodně. Ukázalo se, že priority, které české předsednictví stanovilo, byly přesně mířené a vedly k výsledkům. Naše společná pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům znamenala to, že se Ukrajina dokázala ubránit ruské přesile, zároveň se zastavil příchod uprchlíků. Bylo třeba najít evropské řešení pro energetickou krizi, která hrozila. To znamenalo především zajistit nové zdroje zejména plynu, dohodnout se na společných nákupech, na schválení mimořádných daní z neočekávaných zisků výrobců elektrické energie a konečně také na zastropování ceny dováženého plynu. Tyto společné úkoly musela zajišťovat česká vláda v rámci EU a přitom samozřejmě musela řešit i situaci občanů a firem doma.

 

Česká republika svým předsednictvím investovala do vlastní budoucnosti

Od občanů, ale od zástupců místních či krajských samospráv jsem slyšela výtky, že se česká vláda více věnovala evropským záležitostem než domácí politice. Myslím, že je to pravda, ale naše vláda nemohla za ruskou agresi, která nás postavila do tak kritické situace. Česká vláda jedná odpovědně vůči Evropě i tím i vůči nám, občanům České republiky. Pokud by byla EU destabilizovaná a nejednotná, znamenalo by to mnohem větší ekonomické i sociální problémy i pro nás. Je třeba si uvědomit, že je to zásadní forma investice do budoucnosti. Česká republika si posledním půlrokem zajistila značný respekt. Ukázali jsme, že umíme věci pohotově a kompetentně řešit, což je pro prosazování českých zájmů do budoucna klíčové. Dopady krize, respektive dopady ruské agrese na Ukrajinu, neseme na svých bedrech stejně jako ostatní členské státy EU. Nejsme v tom sami. Stejně jako jsme překonali koronavirovou krizi, zvládneme i tuto.

 

Co se podle mě českému předsednictví povedlo nejvíce? Nacházet společná evropská řešení tam, kde je to nezbytné a výhodné.

Samozřejmě to byla energetika. Klíčový je společný evropský postup v diverzifikaci zdrojů na úrovni EU a cenová dostupnost těchto zdrojů. To se ale týká i energetických zdrojů budoucích a zároveň plnění našeho závazku na snižování emisí. Museli jsme intenzivně plnit i roli předsednictví při vyjednávání legislativy, která má do budoucna přinést zásadní změny, tedy balíček Fit for 55. To se týká legislativy pro nové emisní limity CO₂ pro osobní a malé užitkové vozy, reformy systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, dohody ohledně uhlíkového cla nebo využívání lesnictví i zemědělství pro snižování emisí. Je dobře, že Evropa směřuje ke klimatické neutralitě, z druhé strany je však třeba reflektovat válečnou situaci i při přijímaní nové legislativy a umožnit větší přechodné období, abychom eliminovali okamžité negativní dopady změn, přísnějších pravidel a nové administrativy. To je klíčové pro zachování odolnosti evropské ekonomiky, včetně zemědělství. Prosadili jsme potravinovou bezpečnost jako jednu z hlavních priorit. Tady mělo české předsednictví velkého spojence právě v Evropském parlamentu. Vítám tlak českého předsednictví na odložení povinnosti některých nových opatření, včetně nařízení o pesticidech a naopak velkou snahu o otevření legislativy pro využívání nových genomických technik.

 

Pravidla právního státu musí platit pro všechny stejně

Dokázali jsme se postavit vydírání ze strany Maďarska. To dlouhodobě blokovalo dohody o společné půjčce 18 miliard € pro Ukrajinu a globální 15% dani pro velké nadnárodní firmy. Své veto stáhlo až po tlaku na souběžném jednání o maďarských penězích z unijních fondů a obě dohody tak byly schváleny. Během tohoto paralelního jednání se členské státy EU dohodly, že v rámci programů politiky soudržnosti Maďarsku pozastaví vyplacení rozpočtových závazků ve výši přibližně 6,3 miliardy eur. Toto rozhodnutí padlo v návaznosti na prokazatelné porušování zásad právního státu v Maďarsku, v oblasti zadávání veřejných zakázek, účinnosti trestního stíhání a v protikorupčních opatřeních. Pravidla právního státu musí platit pro všechny stejně a je správné, že jsme se Maďarskem nenechali zatlačit do kouta!

Předsednictví předáváme Švédsku s vědomím, že Evropa je náš úkol

Přes dílčí neúspěchy, například co se týče vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenského prostoru, předáváme předsednictví Švédsku s pocitem, že jsme odvedli kus dobré práce. Všech pět cílů, které si české předsednictví stanovilo (Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny – Energetická bezpečnost – Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru – Strategická odolnost evropské ekonomiky – Odolnost demokratických institucí) naplnilo konkrétními výsledky. Za tím vším je obrovská práce a je třeba za ni poděkovat Petru Fialovi a všem místopředsedům i ministrům vlády a jejich spolupracovníkům. Zvláštní poděkování ode mne patří místopředsedovi vlády Mikuláši Bekovi, který byl trpělivým účastníkem mnohahodinových debat v Evropském parlamentu, kde dokázal stanoviska Rady vysvětlit a odpovídat na otázky poslanců ve výborné angličtině. Samozřejmě nesmím zapomenout na profesionálně výborně odvedenou práci našeho zastoupení při EU, především Edity Hrdé a Jaroslava Zajíčka.

Pomohli jsme Evropské unii s vědomím, že je to i náš úkol. Máme být na co hrdí a to není málo. Krásné Vánoce, šťastný nový rok a mír Ukrajině.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign