Dočasné přerušení plenárních zasedání ve Štrasburku za účelem úspory peněz pro Ukrajinu

Úterý 20. 12. 2022,

Evropský parlament by měl jít občanům příkladem a ukázat, že v případě potřeby dokážeme šetřit. Vyzvali jsme proto předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metsolu, abychom dočasně přerušili plenární zasedání ve Štrasburku a pořádali ho v Bruselu. Celé znění této výzvy naleznete níže. 

Vážená paní předsedající,

oceňujeme připravované cíle v oblasti úspor energie, které by podle Vašeho dopisu ze dne 28. listopadu mohly činit přibližně 3 miliony EUR ročně. Pozastavení projektů renovací, úprava teplot nebo instalace fotovoltaických solárních panelů a úsporného osvětlení jsou velmi potřebná a dobře provedená opatření.

Dnes máme další důležitý důvod pro úsporu peněz a energie. Válka na Ukrajině si vybrala krutou daň na ukrajinském obyvatelstvu, které nyní musí přečkat zimu bez elektřiny. Tváří v tvář zvěrstvům ruské agrese a ničení ukrajinské infrastruktury můžeme udělat více.
Navrhujeme dočasně přerušit plenární zasedání ve Štrasburku a uspořádat je v Bruselu v nadcházejících měsících, tj. alespoň v lednu, únoru a březnu. Můžeme se poučit z pandemie COVID-19, kdy se naše práce omezila na Brusel.

Poslední zpráva Evropského účetního dvora z roku 2014 odhaduje potenciální úspory ve výši 114 milionů EUR ročně v návaznosti na přesuny do Štrasburku. Tyto úspory jsou značné a měly by být součástí naší konkrétní pomoci Ukrajině, např. zajištění vytápění ukrajinských škol.

Evropský parlament by měl jít občanům příkladem a ukázat, že v případě potřeby dokážeme dočasně upravit své pracovní podmínky. Během pandemie jsme si zachránili životy. Nyní bychom měli zachraňovat životy Ukrajinců.

Uvědomujeme si, že jde o citlivé rozhodnutí, ale naše další kroky by měly reflektovat současnou energetickou krizi způsobenou ruskou agresí. Pokud máme konkrétní opatření, musíme je použít.

Děkujeme vám za zvážení této žádosti.

S pozdravem,

Michaela Šojdrová

Tomáš Zdechovský

Ivan Štefanec

Miriam Lexmann

Peter Pollák


Madam President,

Dear Roberta,

We appreciate the upcoming energy-saving targets that could, according to your letter from 28 November, amount to around 3 million EUR per year. Putting on hold renovation projects, adjusting temperatures or installing photovoltaic solar panels and energy-saving lighting are much-needed and well-done measures.

Today we have another important reason for saving money and energy. The war in Ukraine took a severe toll on the Ukrainian people, who now have to endure the winter without electricity. Facing the atrocities of Russian aggression and the destruction of Ukrainian infrastructure, we can do more.

We propose temporarily suspending the plenary session in Strasburg and having it in Brussels during the upcoming months, i.e. January, February, and March at least. We can draw from lessons from the COVID-19 pandemic when our work was limited to Brussels.

The last report of the European Court of Auditors from 2014 estimated potential savings of 114 million EUR per year from moving to Strasbourg. These savings are substantial and should be a part of our concrete help to Ukraine, e.g. providing heating for Ukrainian schools.

The European Parliament should be an example to the citizens and show that we can temporarily adjust our working conditions if needed. During the pandemic, we saved our lives. Now, we should save Ukrainian lives.

We realize this is a sensitive decision, but our next steps should reflect the current energy crises caused by Russian aggression. If we have concrete measures, we must use them.

Thank you for considering this request.

Sincerely,

Michaela Šojdrová

Tomáš Zdechovský

Ivan Štefanec

Miriam Lexmann

Peter Pollák


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign