Evropská strategie pro lesy

Úterý 6. 10. 2020, Michaela Šojdrová

Novou strategii EU pro lesy by měla Komise představit na začátku roku 2021. Pevně věřím, že v usnesení, které budeme tento týden schvalovat, Evropský parlament upřednostní ochranu lesů a životního prostředí. Musíme lesy lépe ochránit proti požárům, suchu nebo škůdcům. Dlouhodobý efekt je důležitější než krátkodobý finanční zisk. 

Zemědělský výbor Evropského parlamentu (AGRI) ze své vlastní iniciativy, předložil zprávu o lesích a upozornil tak na obrovskou důležitost tohoto tématu pro Evropskou unii.  

Výbor reaguje na zprávu Komise z prosince 2018 nazvanou „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“.

Přestože odpovědnost za lesy  a lesnictví je plně v rukou členských států, EU  svými politikami toto odvětví zásadně ovlivňuje. Energetika, obnovitelné zdroje, společná zemědělská politika a rozvoj venkova, oběhová ekonomika či doprava, zásadně zasahují do kvality lesů, jejich ochrany a obhospodařování. Teď je čas si říct, jaká je pro EU hlavní role lesů? Je to ta ekologická,  anebo hospodářská?

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby lesy plnily ekologickou i hospodářskou funkci na stejné úrovni, ale kvůli klimatickým změnám a působení člověka to lesy nezvládají. V situaci, kdy Evropa čelí dezertifikaci, lesní porosty jsou ničeny škůdci, požáry  a dalšími dopady klimatických změn, si musíme vybrat co je pro nás důležitější. Zdraví a dlouhodobý efekt vzrostlých lesních porostů, nebo krátkodobý ekonomický zisk z intenzivního lesního hospodaření, těžby dřeva  a  rozšiřování  pěstování lesů za účelem biomasy.

Pokud chceme, aby lesy zůstaly našimi plícemi, produkovaly kyslík, pohlcovaly alespoň těch 10% skleníkových plynů, zadržovaly vodu, a zachovaly si řadu další funkcí, včetně té produkční, pak je nutné dát dnes ochranu lesů na první místo.  Víme, že na území EU se plocha lesů zvětšila na 43 % rozlohy EU, ale také víme, jak velmi jsou tyto lesy poškozeny.

Očekávám, že Komise přijde s revizí směrnice o podpoře využívání energie (OZE) tak, aby nadále nedocházelo poškozování biodiverzity.

Je třeba zvážit i to,  zda je účelné, aby všechny jednorázově používané předměty (příbory adt. ), které byly dříve z plastů, byly masivně nahrazovány dřevěnými materiály, zda není řešením spíše snížení spotřeby  než její zvyšování v podobě právě produktů ze dřeva.

Jsem původní profesí krajinářka a  vím, jak nezastupitelnou roli mají lesy v krajině i pro zemědělství. A proto, jsem přesvědčená, že skuteční zemědělci a lesní hospodáři to ví také,  a pokud mohou, pak k ochraně a péči o lesy také připívají.   Je důležité, aby existovala stávající finanční podpora lesnictví v rámci společné zemědělské politiky a aby v souvislosti s ochranou lesů vznikly i nové nástroje, například pro vlastníky lesů v rámci NATURA 2020. Vítám i závazek komisaře  Wojciechowskeho k podpoře agrolesnictví.

 

 

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2020 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign