Dovoz ukrajinského osiva do EU

Čtvrtek 8. 10. 2020, Michaela Šojdrová

Jak je to s ukrajinským osivem? Dovoz ukrajinského osiva je poměrně technická záležitost, která nicméně zajímá naše zemědělce a je zároveň velmi konkrétním příkladem důležitého posílení hospodářských vztahů s Ukrajinou. 

Evropský parlament přijal velkou většinou (491 hlasy) Zprávu o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině.  

Parlament tak schválil rozhodnutí Rady 2003/17/ES, které uznává tzv. ekvivalenci kontrol ukrajinského osiva. (Rozhodnutí přesně znamená, že za určitých podmínek lze  inspekce v terénu prováděné ve třetích zemích uvedených na seznamu u určitého množitelského porostu pro produkci osiva považovat za rovnocenné inspekcím v terénu prováděným podle práva Unie, a že za určitých podmínek se má osivo určitých druhů obilovin vyprodukované v uvedených zemích považovat za rovnocenné osivu vyprodukovanému podle práva Unie.)

Uznáním ekvivalence kontrol ukrajinského osiva umožníme Ukrajině osivo dovážet na území EU. Tento akt je nejen naplněním části asociační dohody s Ukrajinou, ale také nepřímou  pomocí, kterou můžeme Ukrajině poskytnout.

Aby Komise mohla navrhnout změnu Rozhodnutí Rady (2003/17/ES), vykonala kontrolní audit na území Ukrajiny. Ukrajina je sice již od roku 2008 čelenem OECD Seed Schemes a za tuto dobu  prošla značným zlepšením, je ale  nutné, aby splňovala také evropská kritéria pro inspekci a produkci osiva. Závěrečná zpráva auditu Evropské komise z roku 2015, který byl zaměřen na hodnocení certifikace semen obilovin a jejich rovnocennost s požadavky Evropské Unie, neshledal žádné větší problémy. Komise již v roce 2015 konstatovala, že Ukrajina dodržuje standardy OECD a také splňuje požadavky EU. Drobné nedostatky byly opětovně zkontrolovány a Komise potvrdila jejich odstranění. Audit potvrdil, že certifikace a kontroly osiva ukrajinskými úřady jsou prováděny odpovídajícím způsobem.

V rámci jednání  v Evropském parlamentu se objevily obavy zejména z řad francouzských poslanců.

Francie je největším světovým exportérem osiva a o svoji pozici se obává zejména v odvětví kukuřice. Roční vývoz  osiva kukuřice z Francie se pohybuje mezi 650-700 tis. tunami ročně. Pouze 200 tis. tun kukuřice Francie vyváží do EU, zbytek do třetích zemí. Vzhledem ke skoro francouzskému monopolu v této oblasti, jsou semena kukuřice  v EU předražené. Jediný větším konkurentem v rámci  EU je Rumunsko. Dá se předpokládat, že Ukrajina bude schopná poskytovat osivo za nižší ceny. Tím, že bude na trhu víc levnějšího osiva, je možné, že budou francouzští producenti nuceni snížit cenu, což je ale rozhodně nijak neohrozí. Ukrajina zatím produkuje jen 7800 tun osiva kukuřice za rok na export.

Velkou část tvoří vývoz  do Ruska, protože Ukrajina má podepsanou obchodní dohodu s Ruskem. Tím se dostáváme do opravdu nízkých čísel, která neznamenají  destabilizaci  trhu s osivy na území EU.

Vzhledem k obavám, se Komise rozhodla na dva měsíce otevřít veřejnou konzultaci. Z jejich závěrů, podobně jako z doporučení organizace Euroseeds vyplývá, že většina společností z odvětví toto rozhodnutí, které má podpořit dovoz vysoce kvalitních a bezpečných semen, a ze kterého má profitovat jak EU tak Ukrajina, vítá. Pozitivní stanovisko vyjádřila také Česká republika, na základě konzultace s Českomoravskou semenářskou a šlechtitelskou asociací.

Každopádně v případě ohrožení trhu s osivy, EU disponuje velmi efektivním regulačním a kontrolním mechanismem zavedeným Nařízením 642/2010, které umožňuje zavádět clo na různé plodiny včetně osiva kukuřice. Nařízení je efektivní zejména proto, že se aktualizuje každý měsíc a je tak možné případně dorovnat cenu ukrajinského osiva.

Možnost dovozu ukrajinského osiva náš trh neohrozí a Ukrajině může pomoci  na cestě do EU.  


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2021 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign