Jednotný evropský trh – třicítka na krku a stále v plné síle

Úterý 7. 2. 2023,

Jednotný evropský trh letos slaví 30 let. „Do společného trhu se nikdo nezamiluje,“ poznamenal v roce 1988 Jacques Delors, tehdejší předseda Evropské komise. Evropané přitom dodnes upřímně oceňují možnosti, které jim tento trh přinesl – jako například jednotná práva cestujících, kteří si přitom možná ani neuvědomují, že právě to je zásluhou jednotného trhu.

Historie jednotného evropského trhu je pozoruhodná: po ochromující stagflaci na počátku 80. let dal Jednotný evropský akt v roce 1987 a následně Maastrichtská smlouva ekonomické integraci EU nový impuls. Od té doby jednotný trh harmonizoval stovky právních předpisů týkajících se výrobků a stanovil minimální standardy ochrany spotřebitele pro všechny evropské občany. V posledních patnácti letech byl jednotný trh klíčovým nástrojem, díky kterému se EU stala světovým lídrem v oblasti digitální regulace.

Jednotný trh sjednotil Evropu s rozdílnou minulostí. Otevřením přístupu ke zboží, službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a kulturnímu bohatství na celém kontinentu přinesl prosperitu a stal se zárukou nových svobod.

Tváří v tvář ruské válce na Ukrajině a geo-ekonomickému napětí už ale nelze považovat prosperitu a svobodu za samozřejmost. Navíc, vzhledem k protekcionistickému úsilí Spojených států amerických dotovat domácí průmysl, je důležité udržet jednotný trh otevřený, snížit překážky, podpořit bezproblémový obchod, a tím zvýšit jeho atraktivitu pro investory i občany.

V příštím desetiletí je proto nanejvýš důležité prohloubit integraci jednotného trhu. Výhody jednotného trhu se zbožím pro 440 milionů evropských občanů jsou zřejmé. Spotřebitelé mohou nyní využívat více výrobků z celé EU než kdykoli předtím. Kromě toho je nákup z kterékoli země EU snadnější a občané se mohou spolehnout, že bezpečnostní normy jsou všude stejné. Navíc jen společně, v rámci jednotného trhu, jsme byli schopni zajistit, aby tytéž normy platily online i offline.

Naše nová digitální pravidla, zákon o digitálních trzích a zákon o digitálních službách, jsou milníky pro novou digitální ekonomiku s bezpečnějšími online platformami a lepšími online zkušenostmi pro spotřebitele, včetně spravedlivé hospodářské soutěže na internetu za výhodných podmínek pro podniky. Éra digitálního „Divokého západu“ skončila. A byla to Evropa, kdo to dokázal! To je to, za co jsme my, skupina EPP, v uplynulém desetiletí bojovali, a co nyní zajistíme, aby se v příštích deseti letech důsledně prosadilo. V práci je třeba pokračovat i nadále – aby obchodní modely založené na datech, kvantová výpočetní technika, umělá inteligence a trhy s energií mohly využívat sílu jednotného trhu bez třecích ploch, a EU se tak stala světovým lídrem v této oblasti.

Současné geopolitické prostředí je náročné. Pandemie covidu-19 a ruská válka proti Ukrajině vrátily některé překážky v oblasti obchodu; svoboda Evropanů pracovat nebo se usadit v jiné zemi byla drasticky omezena. EU se musí poučit a připravit se na další výzvy. Připravovaný nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (Single Market Emergency Instrument) zabrání situacím, jako je uzavírání hranic, kterého jsme byli svědky během pandemie, připraví dodavatelské řetězce na další případnou krizi, a zajistí, aby evropští občané měli rovný přístup ke zboží, které je během krize potřeba.

Jako skupina EPP jsme přesvědčeni, že odpovědí na současné výzvy je více evropské spolupráce a méně překážek; to všechno spolu s rozumnými pravidly přizpůsobenými nové digitální realitě. Pouze společně a se silnou ekonomickou páteří můžeme my, Evropané, uplatňovat svou suverenitu. Plně přijímáme výzvu příštího desetiletí, abychom nejen posílili trh, ale také zajistili, že z něj bude mít prospěch každý občan. Možná pak, za deset let, bude výrok Jacquese Delorse platit o něco méně.

 

Autory článku jsou Andreas Schwab a Michaela Šojdrová, text byl původně publikován na webu Forum24.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign