Kde jsme po 25 letech demokracie?

Pondělí 17. 11. 2014,

Žijeme ve svobodné zemi, která se z vůle svých občanů stala členem EU, je členem NATO a buduje tržní hospodářství. Po celých 25 let KDU-ČSL hraje důležitou roli na politické scéně. Hlásíme se k programu evropských křesťanských demokratů, prosazujeme sociálně tržní hospodářství s akcentem na ochranu a důstojnost lidského života a životního prostředí.

Foto: převzato z rozhlas.cz, soukromý archiv pana Růžičky

Foto: převzato z rozhlas.cz, soukromý archiv pana Růžičky

KDU-ČSL zažila několik svých vlastních krizí, ale obstála, protože se opírala o křesťansko-demokratické zásady a členskou základnu, která dlouhodobé hodnoty klade nad momentální politický prospěch.

Po 25 letech své novodobé historie se máme za čím ohlédnout a nemusíme se stydět. S naší vlastí jsme prožili ekonomickou i společenskou transformaci, ve které praxe často předbíhala teorii i tvorbu legislativního rámce. Byli jsme svědky korupčních skandálů i morálního selhávání politických špiček. To vše neprospívalo a neprospívá budování opravdu svobodné společnosti a v důsledku to vede ke ztrátě důvěry občanů ve stát a jeho instituce. To vidím jako největší výzvu pro dnešní politiku.

KDU-ČSL se podílela na vybudování společnosti bohaté materiálně. A chce se podílet i na budování společnosti morálně zdravé a bohaté také duchovně. V mezinárodním kontextu cítíme spoluodpovědnost za mír ve světě, za důstojný život lidí i mimo hranice EU. Proto podporujeme pomoc v zemích, kde jsou ohroženy tisíce lidských životů, kde jsou pronásledováni lidé pro své náboženské přesvědčení a jsou porušována lidská práva.

V posledních volbách do Sněmovny, Evropského parlamentu, Senátu i zastupitelstev obcí nám občané dali jasně najevo, že s KDU-ČSL spojují určitá očekávání. Demokratická společnost potřebuje polické strany a zodpovědné politiky. Chceme, aby politika byla službou občanům, aby k nám politikům měli lidé důvěru. Výzkum důvěry  před časem přinesl velmi zdrcující zjištění, jen 30 % občanů v ČR důvěřuje lidem ve svém okolí. Nejen politika, ale ani společnost jako celek nemůže fungovat bez důvěry. Obnova důvěry občanů ve fungování státních institucí je výzvou pro nás všechny, kteří ctíme étos sametové revoluce před 25 lety.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2020 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign