Konec kanálu Dunaj-Odra-Labe – Dobrá zpráva pro Moravu!

Pátek 10. 2. 2023,

Minulý týden zrušila vláda územní ochranu předpokládané trasy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Díky tomu tento megalomanský projekt po letech končí. Z tohoto rozhodnutí mám upřímnou radost, protože jako rodačku z Kroměříže mě toto téma pálí od chvíle, kdy jsem se o něm dozvěděla. 

Součástí uvažovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe měla totiž být i řeka Morava, která tvoří přirozenou hranici zámeckého parku, památky světového dědictví UNESCO v Kroměříži. Pro tuto památku i pro město by to znamenalo masivní zásahy – přestěhování nádraží, zbourání některých budov, ale i všech mostů, které by musely být nahrazeny mosty vyššími, aby jimi propluly velké lodě. Průplav by těmito i dalšími stavbami zásadně ohrozil nejen samotné město, jeho památky, ale i existenci okolních lužních lesů a hladinu spodní vody. Nikdy jsem proto nepřestala bojovat proti výstavbě tohoto vodního koridoru a vždy jsem na tuto problematiku upozorňovala v rámci své činnosti v českém nebo i v Evropském parlamentu. 

V roce 2019 jsem například podpořila návrh usnesení Evropského parlamentu o akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy (NAIADES II). Zdůraznila jsem, že některé projekty si podporu v rámci Transevropské dopravní sítě (TEN-T) nezaslouží, právě jako kanál Dunaj-Odra-Labe. V usnesení jsme s kolegy z Evropské lidové strany požadovali větší finanční podporu vnitrozemské vodní dopravy tam, kde je to efektivní. V dnešní době považují vodní dopravu důležitou zejména v oblasti cestovního ruchu. 

Proto vítám přístup české vlády a prohlášení ministra dopravy Martina Kupky o tom, že vláda se chce ve vodní dopravě zaměřovat na smysluplné projekty, například rozvíjení podmínek splavnosti Labe a Vltavy nebo budování úvazišť pro malá plavidla a turistické lodě na Labi. 

Nyní musí ještě následovat další kroky. Bude nutné toto vládní usnesení přepsat do krajských zásad územního rozvoje a následně do územních plánů jednotlivých obcí. Obce a města na původně zamýšlené trase kanálu konečně zase získají možnost se do budoucna rozvíjet – a to s ohledem na jejich individuální potřeby a charakter, bez rizika negativního dopadu na krajinu a vodní režim. K naplnění dopravních priorit bude možné použít lepší nástroje. Jsem proto skutečně ráda, že plán na výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe končí jen jako megalomanský projekt v zásuvce jeho projektantů. 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign