Kyberšikana: Ztrácíme naše děti online?

Středa 31. 1. 2024,

Příspěvek  k debatě veřejného slyšení na téma "Ztrácíme naše děti. Násilí, zneužívání, rasismus - destruktivní každodennost ve školních chatových skupinách.

Podle průzkumů téměř 80 % dětí ve věku 9-16 let používá každý den smartphony. V roce 2020 trávily děti na internetu průměrně 2 až 3,5 hodiny. To se může zdát málo, ale je to skoro dvojnásobek oproti roku 2010.

Kyberšikana je už několik let největším problémem pro mladé lidi, kteří se obrací na Centra bezpečnějšího internetu v celé Evropě. Do konce roku 2022 se týkala téměř každého šestého kontaktu na jejich linkách pomoci.

Bouřlivá diskuse o mediální gramotnosti a vzdělávání jen potvrzuje jejich rostoucí význam a potřebu. Já jsem upozorňovala na důležitost etické výchovy v českém školství už před skoro 20 lety. Teď je to důležitější než kdy jindy.

Na úrovni EU máme preventivní nástroje v podobě legislativy:

  • Podle zákona o digitálních službách musí společnosti dodržovat jasná pravidla pro moderování a správu online obsahu, včetně nenávistných projevů a dezinformací. 
  • GDPR výslovně uvádí, že osobní údaje dětí si zaslouží zvláštní ochranu a stanovuje požadované podmínky souhlasu a transparentnosti pro zpracování údajů dětí. 
  • Na základě směrnice o audiovizuálních mediálních službách jsou členské státy povinny přijmout opatření k ochraně nezletilých a zajistit, aby byly děti chráněny před obsahem, který může být škodlivý pro jejich vývoj. Tato směrnice také zavádí důležité právní povinnosti týkající se mediální gramotnosti.

 

Kromě těchto legislativních základů pracujeme v současné době na několika dalších, jako je nařízení stanovující pravidla pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Pozitivní i negativní dopad navrhovaného nařízení na práva dětí je zvážen a vyvážen proti dopadu na základní práva uživatelů. Osobní ochrana dat (online) je nesmírně důležitá. Nicméně vidím ochranu dětí významnější než práva internetových uživatelů.

Vítám striktní přistup a důraz Komise na ochranu dětí, ale v pozici Evropského parlamentu můžeme vidět změnu přístupu na větší detekci rizik a preventivní opatření. Pokud však nebudou stanoveny výjimky pro detekci sexuálního zneužívání dětí, miliony případů zneužívání zůstanou skryty a tito oběti budou ponechány bez jakékoli pomoci nebo ochrany před těmito hroznými zločiny.

Musíme využít příležitostí, které nabízí technologie, stejně jako to děláme v každém jiném aspektu digitální transformace. Co je nezákonné online, musí být nezákonné i offline.

Nejnovější iniciativa spočívá ve rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné projevy. Vzpomínám si na emotivní návštěvu Jackie Fox ve Štrasburku, jejíž dcera byla 21 let, když spáchala sebevraždu kvůli kyberšikaně. Co mohlo začít jako žert, stálo mladou dívku život.

Souhlasím se Silke Muller, která ve své knize upozorňuje na nebezpečí, kterému čelí naše děti na internetu. Zákonodárství samo o sobě nestačí k regulaci a prevenci kyberšikany, jak dokládá i její osobní zkušenost. Musíme naše děti připravit na každodenní rizika a výzvy online. Cesta k tomu vede přes mediální gramotnost, kritické myšlení a etickou výchovu.

Ze zkušenosti vím, jak důležitá je role rodičů. Jak je důležité, aby byli partnery učitelů a spolupracovali se školami na prevenci a boji proti kyberšikaně. Není dostatečné jen omezovat dětem čas strávený u obrazovky. Pokud nebudeme opatrní, můžeme skutečně ztratit celou generaci. 

 

 

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign