Lepší podmínky pro mladé dobrovolníky

Úterý 12. 3. 2019

Tisková zpráva

Evropská unie  ještě víc podpoří dobrovolnictví a solidární aktivity v příštím víceletém finančním období EU (2020-2027). Díky vyššímu rozpočtu poskytne více než 350 000 účastníkům příležitost zapojit se do solidárních aktivit.

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která vyjednávala finance a podmínky pro tento program za Evropský parlament uvádí: „Evropský sbor solidarity bude nadále určen především mladým do 30 let, ale do humanitární pomoci ve třetích zemích, která je pro tento program novinkou, se budou moci zapojit i starší dobrovolníci.“

„Do Evropského sboru solidarity se jen během prvních dvou let existence zaregistrovalo přes 90 000 mladých, z toho více než 1 100 z České republiky. Podpora dobrovolnictví mladých se nám vrátí v mnoha ohledech a bude z ní těžit celá společnost. Mladí lidé získají příležitost poznat život mimo svůj domov, nové zkušenosti je vybaví do profesního i soukromého života.“

„Chceme podpořit dobrovolnou solidaritu jako hodnotu, která obohacuje jednotlivce i společnost. Osobní zkušenost je víc než teorie, proto chceme zapojit co nejvíc mladých lidí, včetně těch znevýhodněných. Očekáváme, že dobrovolnictví a chuť pomáhat se stane součástí jejich života,“ vysvětluje přínos programu Michaela Šojdrová.

Na online portálu mladí lidé najdou nabídky organizací z celé Evropy. EU pak účastníkům uhradí z celkového rozpočtu 1,26 miliard euro především cestu, ubytování a kapesné během jejich pobytu v zahraničí.

„Mladí lidé se budou moci nově účastnit i programů humanitární pomoci mimo EU. Osobně jsem usilovala také o to, aby byl program otevřen i znevýhodněné mládeži. Ti, kdo se v životě potýkají s fyzickým nebo socioekonomickým znevýhodněním budou moci pomáhat třeba na částečný úvazek nebo ve svém domovském státě," dodává Michaela Šojdrová.

Parlament bude muset svoji pozici ještě obhájit před Radou. Definitivní verzi programu tak určí až dohoda z trilogu, která bude založena na kompromisu mezi Evropským parlamentem a Radou. Evropský parlament bude v rámci tohoto vyjednávání zastupovat právě Michaela Šojdrová.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign