Můj rozhovor o zákazu obilí z Ukrajiny a cenách potravin

Úterý 25. 4. 2023,

O dovozu ukrajinského obilí do Evropské unie se nyní všude diskutuje a baví. Je potřeba říct jednu důležitou věc: čeští občané se nemusí ničeho bát! Ministerstvo zemědělství kontroluje vše, co se z Ukrajiny přiveze. Ukrajinské obilí navíc pouze transportujeme do dalších zemí. Nic z toho by nemělo mít negativní dopad na hospodářskou soutěž a na konkurenceschopnost českých zemědělců a potravinářů. Musíme zajistit vývoz z Ukrajiny do domluvených zemí, aby nenastal v afrických a asijských zemích hlad a nedošlo k ekonomické migrační vlně.

Moc děkuji CNN Prima News za tento rozhovor. Původní znění najdete zde

Co říkáte na to, že Slovensko a Maďarsko pozastavily dovoz ukrajinského obilí? 

Jejich reakce neodpovídá tomu, že jsme chtěli podpořit vývoz obilí do třetích zemí. Spíš to chápu jako gesto pro řešení vnitrostátních politik, kde chtějí ukázat, že se tvrdě postaví proti dovozu ukrajinského obilí. Přitom velmi dobře ví, že opatření i ze strany Evropské unie, kdy se zrušila cla na hranicích, mělo vést ke zjednodušení vývozu obilí do třetích zemí.

Co říkáte na to, že se Polsko s Ukrajinou nakonec dohodlo na tranzitu obilí? 

Je to dobrá zpráva – jak pro Ukrajinu, tak pro EU. Věřím, že se stejným způsobem otevřou hranice a nastaví se dobrá spolupráce i mezi Ukrajinou, Slovenskem a Maďarskem a že se budou dále hledat cesty, jak ukrajinské potraviny vyvážet z EU.

Jak podle vás měly Slovensko či Maďarsko postupovat? 

Vyzvala bych je, aby pracovaly na tom, aby se obilí dostalo do třetích zemí a nezůstávalo na vnitřním trhu, to je v rukou těchto vlád. Samozřejmě, že mohou udělat taková opatření na hranicích, aby obilí, které je dováženo, putovalo přímo dál tranzitem do přístavu a do třetích zemí. Pokud mají jakékoliv problémy na vnitřním trhu, je potřeba jednat společně i s Evropskou unií a dalšími evropskými zeměmi. Mít společné evropské řešení navrhuje naše vláda, ministerstvo zemědělství, protože tohle si jednotlivé státy nevyřeší samy, a už vůbec ne tím, že zavřou hranice a nechají obilí na vnitřním trhu. Nepomůže to nikomu, jen překupníkům – o to by se měly zajímat. Kdo obilí od ukrajinských vývozců kupuje? Určitě to nejsou Ukrajinci.

Je uzavření hranic v zemích EU vůbec přípustné? 

Jednostranný akt uzavření na hranicích by neměla provádět členská země, zvlášť, když nejde o ohrožení bezpečnosti. Problém je lokální a myslím, že Evropská unie je schopna najít společný nástroj. České ministerstvo zemědělství provádí zvýšené kontroly kvality, to je naprosto na místě. To by mělo platit pro dovoz ze všech třetích zemí. Do Evropské unie se dováží například sója a kukuřice z Ameriky nebo Brazílie. Chtěla bych vidět podrobnou kontrolu vzorků, zda je to v kvalitě, kterou EU požaduje. Kontrola je na místě, je to správné, ale měli bychom měřit stejným metrem. Věřím, že Evropská unie se dokáže dohodnout na společném řešení a Maďarsko a Slovensko by neměly hrát tyto vnitrostátní hry na úkor právě třeba Ukrajiny. Pozastavení dovozu je neetické a nelegální.

V jakém smyslu? 

Není to spravedlivé, protože Ukrajinci se snaží produkovat obilí jako dříve. Právě proto, že ho vyváží do třetích zemí, jsou obilnicí světa. Víme, že obilí potřebuje Afrika i Blízký východ a není vinou ukrajinských zemědělců a exportérů, že ho nemohou exportovat přes přístavy, které jsou z větší části blokovány stále ještě ruskou armádou. Byly dohodnuty koridory přes Oděsu a několik dalších přístavů. To funguje, ale s určitými problémy a riziky, protože víme, že Rusko to má pod kontrolou. Jsou tam vydáni na milost útokům. Je to nespravedlivé vůči Ukrajině, jako by mohla za to, že na vnitřním trhu se najdou kupci, kteří s tím začnou kšeftovat. Je to i nelegální – porušení pravidel je v tom, že členská země nemůže uzavřít obchod se zemí, kde máme volný obchod, bez zásadního dopadu na bezpečnost země, když to řeknu v uvozovkách, jenom z vnitřních politických důvodů, že nezvládá obilí pohlídat a vyvézt dál.

Věříte, že na Slovensku jde o dočasné řešení? 

Určitě se to může změnit, protože avizovali dočasné pozastavení, chtějí, aby to nebylo trvalé. Věřím, že ani Maďarsko nemá zájem blokovat obchod. Nesouhlasím s tím, že se uchylují k jednoduchému řešení a zavřou hranice, to bychom mohli zavírat hranice vzájemně každou chvíli. Spíš se má hledat řešení, které splní úkol vyvézt produkty mimo EU tam, kde jsou potřebné, a nenechávat je na trhu. Evropská unie to umí, když chce, a my na to samozřejmě tlačíme. Řešením není znovu dotovat polské, bulharské či rumunské zemědělce. Řešením je tyto produkty vyvézt. Tohle musí Evropská unie zajistit, páku i legislativu na to má.

Česko zatím pozastavit dovoz ukrajinského obilí neplánuje. Mohou být Češi klidní, že se to nepromítne do kvality či ceny potravin? 

Myslím, že Češi mohou být určitě klidní, dovoz potravin nemá negativní dopad na ceny. Naopak by mohly ceny potravin zlevnit, ale to má samozřejmě negativní dopad na hospodářskou soutěž a na konkurenceschopnost zemědělců a potravinářů, protože to uměle a nárazově sníží výkupní ceny, což by byla pro naše zemědělce prvovýrobce velká škoda. Ale obyvatelé se ničeho bát nemusí. Česká vláda i Evropská unie mají pod kontrolou, tohle je určitý exces, který se upřímně dal i očekávat a my na to musíme reagovat. Evropská komise to přislíbila. Jednání jsou intenzivní. Co se týká kvality, tak ministerstvo zemědělství má všechny kontrolní mechanismy a slyšeli jsme, že bude hlídat kvalitu dovážených zemědělských výrobků. V tomto smyslu žádná obava být nemusí.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign