Vybavme ukrajinské dětské domovy a pomozme vrátit ukradené ukrajinské děti z Ruska

Úterý 2. 5. 2023,

Po návratu z monitorovací mise na Ukrajině chce europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová konkrétně pomoci dětským obětem války na Ukrajině. Součástí mise byli také zástupci Arcidiecézní charity Olomouc. Europoslankyně Šojdrová se na Ukrajině setkala se starostou Lvova a Ternopilu, českým generálním konzulem ve Lvově, ukrajinskými Charitami, neziskovými organizacemi, které monitorují násilné deportace ukrajinských dětí do Ruska, a sociálními zařízeními, které se starají o začleňování ukrajinských vysídlenců z válečného území a dětí. Šojdrová navrhuje několik konkrétních aktivit – například tábory pro ukrajinské děti v Česku, zemích EU a i finančně podpořené tábory na Ukrajině v oblasti Karpat. Dále poskytnutí vybavení do škol zejména ve venkovských oblastech, kde nemají  dostatek počítačů. Další aktivitou je požadavek měst Lvov a Chodoriv na partnerství s českými městy. Šojdrová chce zabránit dalším násilným deportacím do Ruska a nelegálním adopcím ukrajinských dětí a zvýšit tlak na aktivitu mezinárodních organizací.

„Musíme řešit zbraně, munici a tanky. Čím dříve válka skončí, tím dříve budou ukrajinské děti mít zase normální život. Ale dokud válka neskončí, musíme aktivně pomáhat i ukrajinským dětem. Já na Ukrajině neřešila dodávky zbraní, to není v mojí kompetenci. Řešila jsem konkrétní pomoc – pomoc do sociálních zařízení, do dětských domovů, do škol. Spolupráci mezi ukrajinskými a českými městy. Starosta města Lvov mě požádal o navázání partnerství s některým z českých měst a o zajištění finanční podpory pro budování velkého zdravotnického zařízení pro válečné veterány z celé Ukrajiny. Na Ukrajinu jsme přivezli auto plné darů od sponzorů, zejména obuv, oblečení a trvanlivé potraviny,“ komentuje Šojdrová důvod a první praktické výsledky své cesty na Ukrajinu.

Na Ukrajině se europoslankyně a členové mise setkali s chlapci Ivanem a Maksymem a jejich zákonným zástupcem Antonem, který je zachránil z okupovaných území. Jejich kamarád Filip byl deportován do Ruska a adoptován zmocněnkyní ruského prezidenta pro práva dětí Marijí Lvovovou-Bělovovou. Ta deportace organizuje a připravuje. Celkem bylo deportováno podle oficiálních údajů 19.400 dětí, skutečný údaj je pravděpodobně mnohem větší. 364 dětí se podařilo navrátit. Na setkání s neziskovou organizací Media Initiative for Human Rights se Šojdrová seznámila přímo s jejich prací na Ukrajině. Už pomohli s návratem dětí do 100 ukrajinských rodin a kritizují Mezinárodní výbor Červeného kříže za nečinnost. Podle nich a Šojdrové má MV ČK možnost navštěvovat všechna ruská centra a tábory, kde jsou deportované děti, ale nedělá to.

Důležitou součástí programu mise byla návštěva v obci Bortnyky v dětském domovu rodinného typu Živá Perla. Tento domov má dlouholetou spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO). V loňském roce strávily děti po vypuknutí války 7 měsíců v Olomouci.

Šojdrová by chtěla pomoci se zajištěním letních táborů pro ukrajinské děti: „Spoléhám se na spolupráci s ACHO a ředitelem Václavem Keprtem a dalšími neziskovými organizacemi, které by se organizace táborů mohly ujmout. Důležité je zajistit prostředky pro výjezd dětí do zemí EU a také i pro letní tábory na území Ukrajiny. V bezpečné části Karpat. Dalo by se využít toho, aby každý autobus, co pojede pro ukrajinské děti, s sebou vezl školní pomůcky, dětské oblečení a další vybavení, které potřebují.“ Podle Šojdrové a ředitele ACHO je úkol nyní jasný: zajistit systémovou finanční pomoc na české a evropské úrovni, dopravu a partnery, kteří budou chtít pomoci. Jedním z výsledků cesty je také poznatek, že Charity, obce i státní správa, se kterou mise hovořila, o tuto pomoc přímo požádaly a spolupracovaly by na jejím zajištění.

Michaela Šojdrová se svojí delegací byla na Ukrajině od neděle 23. dubna do pátku 28. dubna 2023. Šojdrová je jedna z mála političek a politiků Evropského parlamentu, kteří navštívili Ukrajinu. Strávila tam 6 dnů. Navštívila přímo místa, kde jsou ubytovány děti i rodiny přesídlené z východu Ukrajiny na západ, několik dětských domovů, nemocnic, pobytových zařízení pro děti i jejich rodiny, chráněné dílny a školy. Měla řadu setkání se zástupci Charit, měst, neziskových organizací a sociálních služeb, se zástupci státní správy a řecko-katolické církve. Navštívila města a obce Lvov, Lopatyn, Chmelnyckyj, Ternopil, Kolomyja a Bortnyky, Chodoriv. Z bezpečnostních důvodů se členové delegace rozhodli, že o misi budou informovat až po svém návratu.

Její agenda byla jasně vymezena – pomoc dětským obětem války a sociálně-právní ochrana dětí. Této problematice se věnuje od začátku politické kariéry. Mezi cíli mise byl také monitoring právního rámce a reforem ohledně sociálního systému. Ukrajina v reformě náhradní rodinné péče postoupila velmi rychle, vydává se cestou deinstitucionalizace, prosazuje náhradní rodinnou pěstounskou péči a dětské domovy rodinného typu a maximální omezení ústavů. V oblasti zajištění sociální péče opakovaně mise zjišťovala, že tato reforma Ukrajinu teprve čeká – legislativně i finančně. Šojdrová byla první členkou Evropského parlamentu, která systematicky upozorňovala na nelegální a násilné deportace ukrajinských dětí do Ruska. Kvůli těmto zločinům byl vydán mezinárodní zatykač na Vladimira Putina a Mariji Lvovovou-Bělovovou, kteří jsou hlavními strůjci těchto zvěrstev proti dětem. Deportacemi se poté začala zabývat Evropská komise. ACHO ukrajinským dětem a sociálním zařízení pomáhá již 20 let, pomohla například evakuovat dětský domov ve městě Bortnyky.

Kontakt pro média: 
Anna Drbohlavová | drbohlavova@sojdrova.cz | +420 736 738 139


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign