Musíme mířit na nelegální obchod se zbraněmi

Úterý 7. 3. 2017, Michaela Šojdrová

Příští týden budeme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku rozhodovat o legislativě, která má nastavit nová pravidla pro kontrolu držení a nabývání střelných zbraní pro civilní použití. Revize směrnice o zbraních je reakcí na teroristické útoky v Evropě i další tragické incidenty, při kterých zemřeli lidé výstřelem z legálně i nelegálně držených zbraní. Je důležité, aby Evropská unie měla společná pravidla pro držení zbraní a aby měla všechny potřebné nástroje na kontrolu pohybu zbraní, které by se neměly dostat na černý trh. 

Evropská legislativa by ale zároveň neměla stát na technických detailech, které jde těžko uplatnit v praxi a omezují jednotlivce v činnostech, které dosud léta provozovali podle všech právních i bezpečnostních pravidel. V tomto případě jde o držitele legálních zbraní, jakými jsou například sportovní střelci nebo myslivci. Je tedy správné, že jich se změna směrnice v podstatných věcech přímo netýká.

Tři vrcholné evropské orgány – Evropská komise, Rada ministrů a Evropský parlament se v prosinci 2016 po více než roce vyjednávání shodly na textu revize směrnice, o kterém budeme příští týden hlasovat a který považuji za podstatně příznivější, než byl původní návrh Evropské komise. Přesto mám o některých ustanoveních pochybnosti.

Co považuji za nedostatek legislativního návrhu, je absence povinnosti provést posouzení zdravotního, příp. psychického stavu před udělení povolení k držení zbraně. Návrh revize směrnice pouze umožňuje členským státům zvážit, zda takovou úpravu zavedou do svého právního řádu. V České republice je povinné posouzení zdravotního, příp. psychického stavu před udělením povolení k držení zbraně zavedenou praxí. Osobně považuji „český přístup“ za logičtější a bezpečnější než detailní omezování různých kategorií povolených zbraní a zásobníků. Navrhla jsem proto pozměňovací návrh, jímž požaduji, aby posouzení zdravotního, příp. psychického stavu bylo povinné ve všech členských státech.

Souhlasím se zákazem automatických zbraní. Společně s českými kolegy v Evropském parlamentu budu nicméně podporovat společný pozměňovací návrh požadující vypuštění zákazu poloautomatických zbraní podle velikosti zásobníku nebo délky pažby. Obě kritéria jsou velmi sporná, protože pro jednu zbraň lze použít více druhů zásobníků i vyměnit pažbu. V praxi špatně aplikovatelná legislativa by tak naopak mohla podpořit nelegální držení zbraní. Dle vyjádření expertů v oblasti zbraní, s nimiž jsem legislativní návrh konzultovala, by bylo přijatelným zvýšení limitů kapacity zásobníků na 30 nábojů, oproti 20 nábojům, které jsou ve stávajícím dohodnutém kompromisu.

Revizi směrnice považuji za nezbytnou v současné neklidné době. Regulaci je třeba nastavit tak, aby neznamenala zátěž pro slušné lidi, ale naopak aby přispěla k efektivnímu řešení bezpečnostních rizik v Evropě.

Poznámka: Celý název Směrnice o zbraních je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 91/477/EHS. Směrnice o zbraních se netýká armády, policie, dalších státních orgánů nebo sběratelů a muzeí. Stále však platí, že současní držitelé legálně nabytých zbraní si takové zbraně mohou ponechat, případně se taková zbraň může stát součástí dědictví. Zároveň návrh upravuje výjimky pro myslivce, sportovní střelce, sběratele a muzea nabýt jinak zakázaný typ zbraně.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign