Reforma Společné zemědělské politiky - promarněná šance

Úterý 23. 11. 2021, Michaela Šojdrová

Evropský parlament dnes schválil reformu Společné zemědělské politiky. Reforma zahrnuje opatření, která se týkají jak zemědělců, tak spotřebitelů. Jejím cílem je konkurenceschopnost, potravinová bezpečnost, ochrana životního prostředí i rozvoj venkova. V posledních kolech jednání bylo z legislativy bylo vypuštěno povinné zastropování přímých plateb. Je to ten nejdůležitější důvod, proč jsem reformu nepodpořila.   

Naši zemědělci si zaslouží uznání, podporu a rozpočet Společné zemědělské politiky (SZP), který i když je o něco menší, než v předchozím období, by měl být rozdělen spravedlivě a efektivně.

Evropská Komise stejně jako Evropský parlament navrhly povinné zastropování a redistribuci ve prospěch malých a středních podniků jako základní nástroj k zamezení koncentrace vlastnictví půdy a k ochraně proti zneužívání evropských dotací. Bohužel podle trialogové dohody je zastropovaní pouze možností. Pokud ji členský stát nevyužije, desetiprocentní redistributivni platba není dostatečnou podporou pro malé a střední farmáře.

Nejsilnější stránkou trialogové dohody je právě zaměření na ochranu životního prostředí a posílení pravomoci členských států. Oproti současnému stavu je v prvním pilíři nově vyčleněno 25 % prostředků na tzv. ekoschémata, která by právě měla motivovat zemědělce ke snižování používání pesticidů, antimikrobiálních látek, nebo ke zlepšování životních podmínek zvířat. Ve II. pilíři, který je investiční, je na opatření v boji proti změnám klimatu vyčleněno minimálně 35 %.  Bude záležet na prioritách národních vlád, jak tuto flexibilitu využijí.

Pro českou vládu je to velká šance, jak skutečně podpořit zemědělce ve zlepšení ochrany životního prostředí, životních podmínek zvířat, v šetrnějšímu využívání půdy a vody. Doufám, že nová vláda tuto šanci nepromarní.  

Přesto je mi líto, že jsme propásli šanci na skutečnou reformu společné zemědělské politiky.


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign