Revize audiovizuální směrnice – Season 1 Episode 3: Ochrana nezletilých před nevhodným obsahem na internetu a úprava platforem sdíleného videa

Pondělí 13. 2. 2017, Michaela Šojdrová

Internet je pravděpodobně největším objevem v oblasti kultury a vzdělávání od vynálezu knihtisku.  Nic jiného, tak radikálně nezměnilo komunikaci, média, kulturu, ale i obchod a zábavu.  Přináší velké výhody, ale i velká rizika, kterým je třeba předcházet.

 

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Od počátku roku 2017 pokračují na půdě Evropského parlamentu intenzivní práce na revizi audiovizuální směrnice.

Jsem ráda, že do revize směrnice je zahrnuto téma platforem sdíleného videa a s tím související ochrana nezletilých před obsahem, který může narušit jejich tělesný, duševní nebo mravní vývoj a ochrana všech občanů před tzv. hate-speech (obsahem, který obsahuje podněcování k násilí nebo nenávisti).

Každodenní život si dnes bez využití tzv. platforem sdíleného videa (např. Youtube nebo Vimeo) nedokážeme představit. Přestože nás dané platformy v mnoha ohledech obohacují (můžeme nejen sledovat seriály či hudební videoklipy, ale rovněž sdílet příběhy našich životů nahráváním vlastních videí), věc má bohužel také stinné stránky.

Lze pozorovat tendenci rozšiřování obsahu, který může narušit vývoj nezletilých. Část společnosti má tendenci se radikalizovat a denně tak vznikají stovky hodin videí s podněcováním k násilí nebo nenávisti v různých formách. Přestože nejsem zastáncem přílišné regulace, dnešní doba vyžaduje vůči takovému nevhodnému obsahu přísnější přístup. S kolegyněmi ze skupiny Evropského parlamentu pro ochranu dětí jsme proto připravily pozměňovací návrhy zacílené na zpřísnění režimu sdíleného videa.

Poslední podoba textu směrnice po jednáních v Evropském parlamentu vyznívá přísněji. Pojďme se nyní podívat, o jaké změny se jedná:

  1. Za účelem ochrany všech občanů před programy a videi obsahujícími podněcování k násilí, nenávisti či terorismu budou poskytovatelé mediálních služeb a video platforem povinni odstranit nezákonný obsah „bez průtahů“, jakmile se o nezákonnosti obsahu dozví.
  1. Poskytovatelé mediálních služeb a video platforem nesmí mít ve svém katalogu program nebo obsah, který by mohl vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Poskytovatel k tomu může použít řadu opatření, například volbu doby dostupnosti obsahu, nástroje ověřování věku nebo systém hlášení nevhodného obsahu.
  1. Co se týká škodlivého obsahu pro děti a mladistvé, poskytovatel bude muset bezodkladně informovat uživatele o jeho potenciálním nebezpečí. Za tímto účelem může například využít nástroje popisující nevhodnou povahu videa.

 Přestože uvedený návrh působí přísněji a mezi poskytovateli panují obavy, že již nyní nemohou vzhledem k tisícům uploadovaných hodin videa denně efektivně kontrolovat každý obsah, lze jej považovat za rozumný kompromis. Návrh zachovává tzv. princip notice and take down – tj. jakmile se poskytovatel o nezákonném obsahu dozví, obsah je například poskytovateli nahlášen jako nevhodný nebo nezákonný, musí konat, tj. obsah odstranit. Může jej též některým osobám znepřístupnit či jej může jako nevhodný označit pomocí technických nástrojů. Důležité je, že byl zachován princip kontroly ex post a nikoli ex ante, což by bylo pro provozovatele nereálné naplnit.

V příštím díle Vás seznámím s tématem zpřístupnění audiovizuálních služeb osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením a s pozměňovacím návrhem, který jsem v dané věci podala.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign